מלבי"ם על עזרא ג יא

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • (יא) "ויענו בהלל ובהודות", ההילול הוא על שבח הבורא, וההודאה היא על הטובה, ומפרש בהלל" כי טוב" שזה ההילול שהוא טוב מצד עצמו, ובהודות" כי לעולם חסדו על ישראל, והעם הריעו בהלל לה'" ולא בהודאה כי רבים היו בוכים כמו שיאמר: