מלבי"ם על משלי כט ו

תבנית:ניווט קטעים זמני


"בפשע איש רע מוקש" - הפשע עצמו הוא המוקש שבו יילכד האיש רע, ואז "צדיק ירון ושמח", כי אז נראה משפטי ה', כמו שכתוב (תהלים ט טז): "טבעו גויים בשחת עשו... נודע ה' משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע - (אז) היגיון", כי אז ילמדו מוסר לבלי לעשות רע.