מלבי"ם על משלי כט ו

<< מלבי"ם על משלי • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • "בפשע איש רע מוקש" - הפשע עצמו הוא המוקש שבו יילכד האיש רע, ואז "צדיק ירון ושמח", כי אז נראה משפטי ה', כמו שכתוב (תהלים ט טז): "טבעו גויים בשחת עשו... נודע ה' משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע - (אז) היגיון", כי אז ילמדו מוסר לבלי לעשות רע.