פתיחת התפריט הראשי


"רבים מבקשים פני מושל ומה' משפט איש", בני אדם כשיש להם משפט מות לפני המושל, הם מבקשים פניו שירחם עליהם, ויותר היה להם לבקש פני ה', כי "מה' משפט איש", והכל בהשגחתו, והוא יטה לב המושל כאשר יחפץ: