מלבי"ם על משלי כט ב


"ברבות צדיקים ישמח העם" - כי:

 • יתנהגו בצדק ובמשפט,
 • ויוקל עֻלָּם,
 • ויהיה שלוה בארמנותם,
 • וברכת ה' עליהם.

"ובמשול רשע ייאנח עם" - כי:

 • יכביד עֻלָּם,
 • ואין משפט וצדק במדינה,
 • ומארת ה' בביתם.

ואמר ברבות צדיקים ובמשול רשע,

כי הצדיק:

 • אינו מושל, שהממשלה היא ביד חזקה,
 • וכן אינו מנהיג לבדו, רק מתייעץ, וכולם ינחו את העם על מי מנוחות, והצדיקים מתרבים אז, אם בכמות, אם בריבוי וגדולה.

אבל הרשע:

 • מושל ביד חזקה,
 • והוא לבדו, כי לא ישא פני איש.