מצודות על תהלים כו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שפטני" - לקחת משפטי משונאי

"לא אמעד" - לזה מהראוי שלא אמעד 

מצודת ציון

"אמעד" - ענין החלקה והשמטה ממקום

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחנני" - לדעת מחשבותי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנגד עיני" - להתבונן בהם ולזה אהלך באמתך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ישבתי" - שלא אלמד ממעשיהם

"ועם נעלמים" - העושים עבירות במקום נעלם ונסתר 

מצודת ציון

"מתי" - אנשי כמו מתי מספר (בראשית ל"ד)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארחץ" - ר"ל בתחלה אנקה כפי מלכלוך עון ואחר זה אסובב מזבחך להקריב בו לה' כי לולא הנקיון אין הקרבן מקובל ברצון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשמיע" - להשמיע לבני אדם בקול הודאה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם חטאים" - כמיתת החטאים ודומה להם בענין רע

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר בידיהם זמה" - ולזה ראוים הם למות בענין רע

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - אבל אני הלא בתומי אלך לזה פדני ממיתת החטאים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רגלי" - הלא רגלי עמדה בדרך הישר ובקהל רב אברך לה' ואינני כמוהם להיות דומה להם