מ"ג שמואל א טז יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר ויהוה עמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַן אֶחָד מֵהַנְּעָרִים וַיֹּאמֶר הִנֵּה רָאִיתִי בֵּן לְיִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי יֹדֵעַ נַגֵּן וְגִבּוֹר חַיִל וְאִישׁ מִלְחָמָה וּנְבוֹן דָּבָר וְאִישׁ תֹּאַר וַיהוָה עִמּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֩עַן֩ אֶחָ֨ד מֵהַנְּעָרִ֜ים וַיֹּ֗אמֶר הִנֵּ֨ה רָאִ֜יתִי בֵּ֣ן לְיִשַׁי֮ בֵּ֣ית הַלַּחְמִי֒ יֹדֵ֣עַ נַ֠גֵּ֠ן וְגִבּ֨וֹר חַ֜יִל וְאִ֧ישׁ מִלְחָמָ֛ה וּנְב֥וֹן דָּבָ֖ר וְאִ֣ישׁ תֹּ֑אַר וַיהֹוָ֖ה עִמּֽוֹ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאָתֵיב חַד מֵעוּלֵימַיָא וַאֲמַר הָא חֲזֵתִי בַּר לְיִשַׁי דְמִבֵּית לֶחֶם יָדַע לְנַגָנָא וְגִבַּר חֵילָא וְגִבַּר עָבִיד קְרָבִין וְסוּכְלָתָן בְּעֵצָה וְגַבְרָא שַׁפִּיר בְּרֵיוָא וּמֵימְרָא דַייָ בְּסַעֲדֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד מהנערים" - מיוחד שבהם דואג האדומי "יודע נגן" - כל עצמו נתכוון להכניס עין רעה של שאול בדוד שיתקנא בו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' עמו" - שהוא איש מוצלח ובהצלחתו יועיל לך

"וגבור חיל וגו'" - המה הדברים הראוים לעומד בהיכל מלך 

מצודת ציון

"ונבון דבר" - מבין כל דבר חכמה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויען אחד מהנערים". לכן השיב כי נמצאו בדוד גם שלמיות אחרות חוץ מההרגל בניגון שלפיהם ראוי הוא להיות בהיכלי מלך. וכבר באר מהרי"א שרשם לו ששה תוארים,

א] "ידע נגן", ר"ל יודע חכמת המוזיקא בשלימות. ב] "וגבור חיל", שלא כדרך המשוררים שרובם ישתלמו בכח הדמיון, והם חלושי המזג רפויי ההרכבה על הרוב. ג] "ואיש"