רש"י על שמואל א טז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית הלחמי" - בבית לחם וכן דרך כל דבר ששמו בשתי תיבות כמו בית לחם בית שמש בית אל קרית ארבע אם בא להטיל בו ה"א מטיל בין שתי התיבות כגון קרית הארבע בית האלי בית הלחמי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחרדו" - מהרו לצאת לקראתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אך נגד ה' משיחו" - ויאמר בלבו אך אמת הוא זה שזה הגון למלכות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תבט אל מראהו" - אל יופי תארו

"כי מאסתיהו" - לפי שכעסן הוא כמה שנאמר (לקמן יז כח) ויחר אף אליאב בדוד

"כי לא אשר יראה האדם" - אף על פי שקראת לעצמך רואה שאמרת לשאול (לעיל ט יט) אנכי הרואה כאן אני מודיעך שאינך רואה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעבר ישי שמה" - הוא שמעא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאר הקטן" - נשאר הקטן "לא נסוב" - לא נשב לאכול כל מושב סעודה קרויה הסבה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותצלח רוח ה'" - רוח גבורה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבדיך לפניך" - הנה עבדיך לפניך אשר יעשו מצותיך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד מהנערים" - מיוחד שבהם דואג האדומי

"יודע נגן" - כל עצמו נתכוון להכניס עין רעה של שאול בדוד שיתקנא בו