פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְזָרֶה רְשָׁעִים מֶלֶךְ חָכָם וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אוֹפָן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְזָרֶ֣ה רְ֭שָׁעִים מֶ֣לֶךְ חָכָ֑ם
  וַיָּ֖שֶׁב עֲלֵיהֶ֣ם אוֹפָֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מזרה רשעים" - פרעה וחילו

"מלך חכם" - הקב"ה

"וישב עליהם אופן" - גלגל מדתם השיב עליהם וינהגהו בכבדות (שמות יד) כנגד והכבד את לבו (שם ה)

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מזרה רשעים". הנה המלך החכם ויראו ממנו הרשעים ויתפזרו אנה ואנה ואופן המרכבה אשר סבבוהו ללכת להשחית זולתם השיבו עליהם עד שברשתם אשר טמנו ילכדם ובשוחתם יפולו ואפשר שיהיה הרצון במלך חכם מי שהוא מושל באדם והוא השכל ובחכמתו יזרה ויפזר הרשעים והם בעלי הדעות הנפסדות ויסבב שיהיו נזורים אחור מהדעות ההם ולא ישלימו דרכם אשר הם פונים אליו ובזה ימלטם מהרע העצום הזה וזה יהיה ממנו אם לעצמו אם התחיל להשתבח באלו הדעות אם לזולתו בשיישירם לעמוד על מקום הטעות בהם:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כו-כז) "מזרה רשעים" וכו' "נר ה'", בשר ודם גם היותר "חכם" אם ירצה לעמוד על האמת, ולברר אם חטאו הרשעים איזה חטא או לא, י"ל תחבולות, ע"י "שיזרה את הרשעים" ויפרידם ויושיב כל אחד במאסר מיוחד, ושם "ישב עליהם את האופן" שהיה מין עינוי שהיו מענים את החוטא שיתן תודה על מעשיו, שהיו מגלגלים עליו אופן על גופו ומתוך גודל המכאוב היה מוכרח להודות, ובאשר יוכל להיות שמתוך היסורין יודה על דבר שקר, היה מזרה הרשעים הנחשדים כ"א בכלא מיוחד, ומענה אותם ע"י האופן שהשיב עליהם כ"פ עד שיעמוד על האמת, אבל ה' ב"ה א"צ לתחבולות האלה, כי "נשמת האדם" הוא "הנר לאלהים" שיאיר לו לידע ע"י מה בסתרי חשך, בנר הזה "חופש כל חדרי בטן" לידע כל הנסתרות, כמ"ש וא"ת מי מעיד בי נשמתו של אדם מעידה עליו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מזרה" - מלך חכם דרכו לפזר את הרשעים לבל יהיו בחבורה אחת להמתיק עצת רשע, ומשיב להם גמול מידה במידה כאופן המתגלגל ושב למקומו, כן ישוב הגמול אל המעשה למען ייווסרו.

מצודת ציון

"מזרה" - ענין פיזור, כמו (ירמיהו לח): "מזרה ישראל יקבצנו".

"אופן" - גלגל.

<< · מ"ג משלי · כ · כו · >>