מ"ג משלי כ כה

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מוֹקֵשׁ אָדָם יָלַע קֹדֶשׁ וְאַחַר נְדָרִים לְבַקֵּר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מוֹקֵ֣שׁ אָ֭דָם יָ֣לַע קֹ֑דֶשׁ
  וְאַחַ֖ר נְדָרִ֣ים לְבַקֵּֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוקש אדם ילע קודש" - כשאדם נכשל ונוקש בעבירות מקלקל את קדושתו כמו ושתו ולעו (עובדיה א)

"ואחר נדרים לבקר" - צריך אדם לחזור אחר קרבנות לנדור ולהביא ולבקש על נפשו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מוקש". האדם וחטאו מבלע ומשחית הקדש השופע לו מאת הש"י כי הוא שופע לכל מוכן לקבלו והוא הסבה לבקר ולעיין ולחפש אחר נדרים מה היתה הסבה המונעת שלא הגיעו אל התכלית המכוון בהם וזה כי לולא מוקשו שסבב להחטיא כוונותיו יכונו מחשבותיו ונדריו ישלם:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מוקש אדם ילע קדש", בין המוקשים שהאדם ילכד בהם בפח, הוא פשע שפתים, וכמ"ש בפשע שפתים מוקש רע, וצריך שהאדם ישמור שפתיו מהכין לו מוקש, ואחד מן המוקשים הוא אם "ילע קדש", אם ימהר להקדיש מבלי יתבונן היטב, וכן אדם "שיבקר אחר נדרים" ומרבה לנדור, שבקל יכשל, אם בהקדש שימעול בו, ואם בנדרו שיאחר אותו:


ביאור המילות

"ילע". שרשו לוע. ובא על הדבור במרוצה מבלי שום לב כמ"ש (ישעיה נ') על לדעת לעות.

"ואחר נדרים". שיבקר ויחקור לנדור נדרים, ויל"פ מלת אחר מלשון לא תאחר לשלמו, האיחור של נדרים צריך לבקר ולדקדק ע"ז:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מוקש אדם" - מכשול מוקש עבירה משחית קדושת האדם. ותקנתו, לבקר אחר נדרים ולזבוח לה' לבקש על נפשו.

מצודת ציון

"ילע" - ענין השחתה ובלבול, כמו (איוב ו): "על כן דברי לעו".

"לבקר" - ענין דרישה וחפוש, כמו (ויקרא יג): "לא יבקר".

<< · מ"ג משלי · כ · כה · >>