פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֵיְהוָה מִצְעֲדֵי גָבֶר וְאָדָם מַה יָּבִין דַּרְכּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֵיְהֹוָ֥ה מִצְעֲדֵי־גָ֑בֶר
  וְ֝אָדָ֗ם מַה־יָּבִ֥ין דַּרְכּֽוֹ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מה' מצעדי גבר". הנה מצעדי גבר בדרכו שילך בהם הם מה' כי צריך שילוה לו עזר אלהי בכל פסיעה ופסיעה:

"ואדם מה יבין דרכו". מעצמו אם לא ילוה לו העזר האלהי הנה לא לאדם דרכו וזה מבואר בדברים המדיניים כי פעמים רבות יתחדשו מונעים בדרכו או עוזרים לא קוה להם ויותר מבואר זה בדברים העיוניים כי אף על פי שקצת ההתחלות ילקחו מהמוחשים הנה לא ישלם לקיחתם וההגעה לדרוש דרוש והדרכים והסדרים המישרים לו אם במה שישפע להם מהשם י"ת כמו שביארנו בבאורינו לספר הנפש ושיר השירים ובמאמר הראשון מספר מ"י:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מה' מצעדי גבר", כבר בארתי (למעלה ט"ז ט') כי הגם שהבחירה לבחור באיזה דרך ילך הוא ביד האדם להימין או להשמאיל, בכ"ז אחר שתנועת הרגלים הוא מאת ה' וכחו, יוכל לעכב בידו שלא ילך בדרך שבחר (כמ"ש לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו), וא"כ "אדם מה יבין דרכו", שהגם שנדמה לו שדרכו טובה ויסכים אל דרך הטוב לפי הבנתו, הוא לבלי הועיל, שעקר תלוי ביד ה' הגומר את הפעולה וזה יתעלם פעמים רבות מן האדם, שיראה לפעמים עיכוב בדרכו שידמה לו שהוא לרעה ובאמת מה' מצעדיו, ומה יבין האדם אשר תבונתו קצרה להשיג:

 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי כ כד): "מה' מצעדי גבר" - ההבדל שבין אדם לבין גבר כבר כתבנו למעלה.

ואמר שמצעדי גבר, והיא הפעולה עצמה, היא מה'.

"ואדם מה יבין דרכו" - כלומר, והאדם, מה עושה ומה צריך לעשות? ואמר, שאין צריך אלא שיבין דרכו הצריך לו, וכאשר ישכיל ויבין דרכו, ויסקל המסילה ויתחיל לילך בה, אז מה' מצעדי גבר, כמו שאמרו (שבת קד א): "הבא ליטהר - מסייעין אותו".

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מה'" - מדרכי כף רגלי האדם הוא מה', אבל האדם עצמו מה יבין דרכו? ר"ל, לא ידע כלל, כמו (שמות יז): "ונחנו מה".

מצודת ציון

"מצעדי" - מדרך הרגל, כמו (שמואל ב ו): "ויהי כי צעדו".

<< · מ"ג משלי · כ · כד · >>