מ"ג משלי כח ד

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֹזְבֵי תוֹרָה יְהַלְלוּ רָשָׁע וְשֹׁמְרֵי תוֹרָה יִתְגָּרוּ בָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֹזְבֵ֣י ת֭וֹרָה יְהַלְל֣וּ רָשָׁ֑ע
  וְשֹׁמְרֵ֥י ת֝וֹרָ֗ה יִתְגָּ֥רוּ בָֽם׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"עוזבי תורה". יהללו הרשע על רשעו ויתגרו בשומרי התורה לחשבם שהתורה היא בלתי ראויה להתנהג בה או ירצה בזה עוזבי התורה יהללו הדעת הנפסד אשר לרשע בדעות בענין השרשים וההתחלות כי בזה יוכן להם פתח לעזוב התורה אך שומרי התורה יתגרו באותם הדעות הכוזבות וישתדלו לבאר מומם:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"עוזבי תורה יהללו רשע" - העוזבים התורה יקנאו בהצלחת הרשע ויהללו מעשיו, אבל "השומרים התורה" יבינו שמעשיו רעים, ושעתיד להיענש, והם "יתגרו" עם המהללים את הרשע.

וגם יש לומר שמוסב על הנזכר למעלה, שבעת הפשע והמרד, אז יעלה הרשע למשול על העם, והעוזבי תורה יהללו מעשיו אשר ינהיג בחמס ושוד, ושומרי תורה יהיה להם אז תגר ומלחמה עם הרשע והכת שלו המחזיקים אחריו.


 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוזבי תורה יהללו רשע" - המהללים לרשע, מסתמא הם עוזבי תורה, כי כן דרך עוזבי תורה, להלל רשע.

"ושומרי תורה יתגרו בם" - ואמר בם בלשון רבים, כלומר, בהרשעים ובמהלליהם.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עוזבי תורה" - אלו שאחזו בתורה ועזבוה יהללו עוד את הרשע, אם-כן המה גרועים ממנו, כי הרשע יודע בעצמו שלא טובים מעשיו אבל יעשה לתאבון, אבל הם מהללים מעשיו; וכמו שאמרו רז"ל: "שנה ופירש יותר מכולם".

"יתגרו בם" - יעשו מריבה עם הרשעים, אף אם רבים המה לא יחניפו אותם.

מצודת ציון

"יתגרו" - מלשון תגר ומריבה.

<< · מ"ג משלי · כח · ד · >>