מלבי"ם על משלי כח ב


"בפשע ארץ רבים שריה" - לפעמים, על-ידי המרידה שתפשע הארץ במלכה, וחושבים לפרוק עול איש אחד, ועל-ידי-כך יעמדו עליה שרים רבים עריצים, וכולם מושלים ולוחצים את הארץ.

ורק אם יימצא אז "אדם מבין היודע כן", רוצה לומר, היודע מכונות הצדק, ואשר יכול לעצור אז בפני שטף המרד, אז "יאריך", רוצה לומר, יביא ארוכה ורפואה אל המחלה הזאת.


ביאור המילות

"יודע כן" - מעניין מכון ובסיס, יודע לכונן הכל.

"יאריך" - פועל משם ארוכה ומרפא, שמדמה פרץ המדינה כמחלת הגוויה, שתסור ממשלת הכוח הטבעי המנהיג בריאות הגוויה, ויתגברו כוחות המתפעלים על כוחות הפועלים, וצריך רופא מומחה להעלות ארוכה.