מ"ג משלי כח ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גֶּבֶר רָשׁ וְעֹשֵׁק דַּלִּים מָטָר סֹחֵף וְאֵין לָחֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גֶּֽבֶר־רָ֭שׁ וְעֹשֵׁ֣ק דַּלִּ֑ים
  מָטָ֥ר סֹ֝חֵ֗ף וְאֵ֣ין לָֽחֶם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבר רש" - דיין עם הארץ עושק דלים בדין על שאינו מתון בדין הרי הוא כמטר הסוחף את השדה ואין עושה פירות

"סוחף" - שוטף ובמשנה נסתחפה שדהו וכן נסחף אביריך (ירמיהו מו) נשטפו ומעדו וכשלו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"גבר רש ועושק דלים". ידמה למטר סוחף שישחית התבואות בדרך שלא ימצא לחם ומחכמת זה המשל כי המטר מכוין ראשונה לגדל הצמחי' ויהיה בזה האופן כלי להשחתתם וכן הגעת הקנינים לאדם הוא להשיג מההון מה שישלם בו הכרחי לעמידת גופו והגעתם בעושק הוא כלי אל שיחסר לו הכל:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועושק דלים" - דבר בהווה, כי העשיר אין מניח לגזול עשרו כי חזק הוא ממנו.

"מטר" - הרי הוא כמטר שוטף בחזקה וגורף הזרעים ואין לחם, אף כי דרך המטר להגדיל התבואה מכל-מקום לפעמים עוד יפסיד, כן הרש הזה חושב להרבות הונו בגזל ועוד יבוא לו חסרון.

מצודת ציון

"סוחף" - ענין שטיפה וגריפה, כמו (ירמיהו מו): "נסחף אביריך".

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"גבר רש ועושק דלים" - רוצה לומר, לפעמים לא יגברו השרים, רק הרשים יגברו במרדם, וכל העם ימשלו איש ברעהו, והרשים שאין להם מאומה יעשקו את הדלים, שנתדלדלו מנכסיהם על-ידי המרד.

וזה דומה ל"מטר סוחף", אם בא מטר על-ידי בקיעת העבים, שמתפרץ שטף מים וסוחף את הכל, עד ש"אין לחם" - שתחת שהמטר יביא לחם, יסחוף את הכל, וגם לא יבוא לחם בגללו, כן שטף רשים יסחפו את הכל כמים כבירים שוטפים.

וכן המליצה באיוב יג.


ביאור המילות

"גבר רש" - גבר - שם המקרה, תגבורת הרשים; ורש הוא שם הכלל. והרש גרוע מדל, כנ"ל, שהדל מתדלדל מנכסיו.

"סוחף" - שהזרם גורף ומוליך כל הנמצא בדרכו.

 

<< · מ"ג משלי · כח · ג · >>