מ"ג משלי כו כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תִּכַּסֶּה שִׂנְאָה בְּמַשָּׁאוֹן תִּגָּלֶה רָעָתוֹ בְקָהָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תִּכַּסֶּ֣ה שִׂ֭נְאָה בְּמַשָּׁא֑וֹן
  תִּגָּלֶ֖ה רָֽעָת֣וֹ בְקָהָֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תכסה שנאה" - העושה מעשיו במחשך ומכסה במשאון שהוא שואת חושך את הדבר השנאוי להקב"ה סוף שהקב"ה מגלה רעתו בקהל שיכירו בו שהוא רשע

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תכסה שנאה". כאשר תתכסה השנאה בעבור שאון ר"ל שהוא מקוה שימציאוהו בארץ שואה ומשואה ולא ישמור ממנו בעבור היותו מרבה לו כאוהב והוא ישחיתהו ולא יראה אדם הנה הש"י יסבב שמה שעשה בסתר יגלה במקום רואים ובקהל ויקח ענשו הראוי לו על מה שעשה בסתר או ירצה בזה שהש"י יענישהו כשיביא עליו רע בהפך מה שחשב הוא כסה שנאתו כדי להגיע רע לשונאו במקום משאון אשר לא עבר אדם שם והש"י יביא לו רעה נגלית לכל במקום רואים, או ירצה בזה שהש"י יסבב שרעתו אשר חשב להביא לשונאו תגלה ותודע בקהל:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תכסה שנאה במשאון", דברים אשר השנאה תכסה אותם בחשך, (ר"ל שמכסה בלב מה שרוצה לעשות ע"י שנאתו, אח"כ "תגלה רעתו בקהל", עד שלבסוף.


ביאור המילות

"תכסה". כמו תתכסה:

"ומשאון". חשך, כמו אמש שואה ומשואה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תכסה" - כאשר תתכסה השנאה בחושך, ר"ל העושה דבר השנאה והרעה במקום שאין אנשים רואים, הנה סוף הדבר תגלה רעתו בקהל רב, ואז יקבל גמול הרעה.

מצודת ציון

"במשאון" - בחושך, כמו (איוב ל): "אמש שואה ומשואה".

<< · מ"ג משלי · כו · כו · >>