מ"ג משלי כה כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַעְיָן נִרְפָּשׂ וּמָקוֹר מָשְׁחָת צַדִּיק מָט לִפְנֵי רָשָׁע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַעְיָ֣ן נִ֭רְפָּשׂ וּמָק֣וֹר מׇשְׁחָ֑ת
  צַ֝דִּ֗יק מָ֣ט לִפְנֵֽי־רָשָֽׁע׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעין נרפש" - עכור ברגלים

"צדיק מט לפני רשע" - כשהצדיק מט לפני הרשע וירא להוכיח על פניו דרכו שנאוי הדבר כמעין נרפש ומקור נשחת

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מעין". הנה מעין שמימיו נובעים אשר נתטנף ברפש עד שנשחת המקור שמשם נובעים מי המעין מטנוף הרפש ידמה לצדיק אשר הוא מתמוטט לפני רשע ונכנע תחתיו כי הרשע משחית הוד הצדיק ומטנף אותו בדרך שירחיק האנשים מלכת בדרכו כמו שירחיק טינוף הרפש השתיה ממי המעין:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע", המקור הוא במעמקי האדמה שמשם יבעו המים אל המעין, והצדיק כשימוט הגם שיתקלקל המעין, ר"ל שפעו ועשרו ופרנסתו, לא נשחת המקור שהוא בטחונו בה' שמשם בא השפע אל המעין, אבל אם מט לפני רשע, אז מלבד שנרפש המעין, נשחת גם המקור שהוא הבטחון בה', כי אז יטילו ספיקות בהשגחה, למה תחריש כבלע רשע צדיק ממנו וכדומה:


ביאור המילות

"מעין, ומקור". עי' הבדלם התורה והמצוה שמיני (סימן קמ"ד):

" נרפש", כמו ושארה ברגלה רפסה (דניאל ז'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מעין נרפש" - כמו מעין הנרמס והנדרך ברגל, שהנה נעכר המים ולא ישתוהו מעתה,

"ומקור משחת" - הנשחת ברמיסת הרגל (וכפל הדבר במ"ש),

"צדיק" - וכן כאשר ימוט הצדיק לנפול לפני הרשע היא סיבה לבל יבקשו עוד תורה מפיו, באמרם 'אם לעצמו לא הועיל מה יועיל לזולת?'.

מצודת ציון

"נרפש" - ענין רמיסה, כמו (יחזקאל לד): "ברגליכם תרפשון".

"מט" - מלשון נטיה.

<< · מ"ג משלי · כה · כו · >>