מ"ג משלי כה כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַיִם קָרִים עַל נֶפֶשׁ עֲיֵפָה וּשְׁמוּעָה טוֹבָה מֵאֶרֶץ מֶרְחָק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַ֣יִם קָ֭רִים עַל־נֶ֣פֶשׁ עֲיֵפָ֑ה
  וּשְׁמוּעָ֥ה ט֝וֹבָ֗ה מֵאֶ֥רֶץ מֶרְחָֽק׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על נפש עיפה" - עשויה להשיב נפש עיפה

"ושמועה טובה" - אף היא שוה להם וכן יעקב ותחי רוח יעקב אביהם (בראשית מה)

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מים קרים". הנה כמו שהנפש העיפה תקח הנאה ותועלת במי' הקרים להשיב לפנימי הגוף החום הטבעי שהתפזר מפני התנועה כן יקח האדם הנאה גדולה ותועלת בשמוע' טובה שתגיע לו מארץ מרחק בקרוביו ואוהביו כי זה ישיב נפשו אליו כמו שישיבו המים הקרי' נפש העיף אליו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מים קרים על נפש עיפה", כמים קרים שמביאים על נפש עיפה הצמאה למים, במקום שאין שם מים ומביאים ממק"א, כן דומה מי שנפשו עיפה לשמוע מה שיעשו משפחתו או ב"ב אשר הם בארץ מרחק ואין לו ידיעה מהם, יבא לו משם שמיעה טובה משלומם, שישיב נפשו העיפה אל קרבו ויחי:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מים קרים וגו'" - שני אלו הנאתן שוה, והם מים קרים הנשפכים על נפש העיפה מרוב החום, ושמועה טובה הבאה לאדם ממרחק.

תולדות אהרן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מים קרים על נפש עייפה" -

  • (יומא עז.): "רחיצה דאיקרי 'ענוי', מנא לן?... אמר ר' יצחק: מהכא: מים קרים על נפש עיפה.
ודילמא משתיה?
מי כתיב בנפש עיפה? על נפש עיפה כתיב."

"ושמועה טובה מארץ מרחק" -

  • "וכי מה ראו לסמוך בשורות טובות לגשמים?
רבי ברכיה בשם רבי לוי: על שם מים קרים על נפש עיפה שמועה טובה מארץ מרחק." (ירושלמי ברכות דף סה א)

<< · מ"ג משלי · כה · כה · >>