מ"ג משלי כב כח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם אֲשֶׁר עָשׂוּ אֲבוֹתֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תַּ֭סֵּג גְּב֣וּל עוֹלָ֑ם
  אֲשֶׁ֖ר עָשׂ֣וּ אֲבוֹתֶֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תסג גבול עולם" - אל תשג אחור מנהג אבותיך ואמרו רז"ל המניח כלכלה תחת הגפן בשעת בצירה כדי שיפול בתוכו הפרט על זה נאמר אל תסג גבול וגו' תסג כמו יסוגו אחור (תהלים קכט)

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אל תסג גבול עולם". ר"ל שלא תשנה הגבול שגבלו הראשונים בענין הקרקעות כדי לעשוק מרעהו ולהוסיף על קרקע וזאת ג"כ הערה שלא ישנה הגדרים הקודמים שגדרו הראשונים כי בכלם תועלת:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך", אזהרה זו כבר נאמרה בתורה (דברים י"ט י"ד) לא תסיג גבול ריעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך, אולם שם בא על המשיג גבול רעהו, ושלמה למד מזה שה"ה שלא יסיג כל גבול שגבלו ראשונים, כמו המנהגים שהנהיגו הראשונים שיהיו לעולם, שעז"א "גבול עולם" וכן אמר בילקוט אמר רשב"י אם ראית מנהג שעשו אבותינו אל תשנה אותו, כגון אברהם תקן תפלת שחרית וכו' ת"ל "אשר עשו אבותיך", וכן בספרי סי' קפ"ח מנין למחליף דברי ר"א בדברי ר"י ת"ל אל תסג גבול עולם, ועיין לקמן (כ"ג י'):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל תסג" - הדרך לעשות דבר לסימן בין שדה האיש לשדה רעהו לדעת גבול השדות. ואמר: סימן הגבול אשר מעולם, אשר עשו אבותיך, אל תחזיר לאחור אל תוך שדה רעך להרחיב את גבולך.

מצודת ציון

"תסג" - ענין ההחזרה לאחור, כמו (דברים כז): "ארור מסיג גבול".

<< · מ"ג משלי · כב · כח · >>