מ"ג משלי יח י

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִגְדַּל עֹז שֵׁם יְהוָה בּוֹ יָרוּץ צַדִּיק וְנִשְׂגָּב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִגְדַּל־עֹ֭ז שֵׁ֣ם יְהֹוָ֑ה
  בּֽוֹ־יָר֖וּץ צַדִּ֣יק וְנִשְׂגָּֽב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב" - והוא מתחזק

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגדל עוז שם ה'" - הנה, שם ה' הוא מגדל עוז, כי בו עוז לאדם ותוקף עד שלא ינצחהו שום דבר רע, ובו יחסה מכל מזיק מחוץ, כי השם יתברך אשר דבק בו יצילהו, מפני דבקות השגחתו בו ודבקות האדם בו הוא מצד השגתו לפי מה שאפשר מנימוס הנמצאות המושכלות אל השם יתברך, אשר שפע ממנו מציאותו בבריאתו העולם ובו הוא עומד תמיד, כי הוא שמו, על הצד שביארנו בספר מלחמות ה'.

והנה, "הצדיק ירוץ" בדברים אשר יבקש מצד המשען אשר לו בשם יתברך, וימצא נעזר בשם יתברך עד שכבר ימצא מתחזק מאד במה שבקש אותו, יותר ממה שהיה מתחזק בו אם טרח הרבה לבקש הסיבות הנאותות להגיע הדבר ההוא מזולת הבטחון בשם יתברך.

והנה, היה זה המאמר נאות עוד מצד המשל, כי מדרך המרוצה שתחליש האדם, והוא היה אומר שהצדיק, עם היותו רץ בו, נשגב ומתחזק; וזהו האמת, כמו שביארנו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(י-יא) "מגדל עז שם ה', הון עשיר קרית עזו". הנה "שם ה'" הוא "המגדל עוז" באמת, "והצדיק" שבצדקו יכונן המגדל הזה "ירוץ בו", כי יעשה כל מעשיו לשם ה' ולתפארתו וגם "נשגב" בו מאויביו הנפשיים והגופנים, אבל "העשיר" יחשב "הונו" שהוא "קרית עזו", והוא אצלו "כחומה נשגבה", והוא נמצא רק" במשכיתו", ר"ל בשכיית לבו ודמיונו היא חומה נשגבה, אבל לא יוכל לרוץ בחומה הזאת ולא להשגב בה, כי הוא רק דמיון לא אמתי, כי קניני העולם הם קנינים מדומים ורק במשכיות הדמיון יסודם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מגדל" - משען שם ה' הוא כמגדל חזק, ועוד יותר, כי המתחזק במגדל הנה יושב בו כלוא ולא יפנה ללכת אנה ואנה, אבל במשען שם ה' ירוץ הצדיק בכל מקום שירצה ומתחזק שם.

<< · מ"ג משלי · יח · י · >>