מ"ג משלי יד יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִדְּרָכָיו יִשְׂבַּע סוּג לֵב וּמֵעָלָיו אִישׁ טוֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִדְּרָכָ֣יו יִ֭שְׂבַּע ס֣וּג לֵ֑ב
  וּ֝מֵעָלָ֗יו אִ֣ישׁ טֽוֹב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדרכיו ישבע סוג לב" - עשו.

"ומעליו איש טוב" - יעקב.

[דבר אחר:]

"סוג לב" - רשע, כמו (משלי כו): "כסף סיגים". סִיג הוא שם הפסולת, סוּג הוא הכסף המעורבב בפסולת.

"ומעליו איש טוב" - וממעל לו לרשע יהיה הצדיק.

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי יד יד): "מדרכיו ישבע"- עומד במקום שנים.

"סוּג" - פעול, על-משקל מוּל, וענינו סוּר.

והדעת יקרא "לב".

וכן הפירוש: "מדרכיו", שהם דרכי ההבל, מהם "ישבע" איש ו"סוג" מדעת, כי השם ישביעהו שכר מעשיו ויאכילהו פרי דרכיו.

"ומעליו" - מן "עלה זית", ודימה מעשיו הטובים במצוות הקלות בעלים, והחמורות בפרי;

וכן, הוא ישבע אפילו מן עלה "איש טוב".

והשבע הוא שכר מעשה הטוב.

פירוש אחר: "מעליו" מקום מעצמו.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מדרכיו ישבע". רעות מי שלבו נסוג מהדרך הישרה ומעליו יסור איש טוב כדי שלא יספה בכל חטאתיו:

 

רבנו יונה גירונדי (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי יד יד): "מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו..." -

סוג לב הוא העיקש והנשען לעולם על מחשבתו,
ולא יקשיב לדברי זולתו,
להתבונן האם טובים הם מדבריו,
ולשקלם ולהניח דבריו,
בהתבוננו מדברי זולתו טעם סותר דבריו.
ובעל המידה הזאת הוא שבע לעולם ממעשיו,
ונוחה רוחו במנהגיו וענייניו,
כי איננו רואה חיסרון בשכלו וגירעון בדעתו,
כי הלא הוא שלם בעיניו,
אחרי שאיננו צריך להיעזר בשכל אחר ובעצת זולתו,
ולא תימצא סתירה לדבריו [אלא] רק ממחקרי בינתו.

ועוד תדע, כי בעל המידה הזאת איננו בעל מחקר לעולם, כי ברוב הפעמים יישען על העולה על רוחו ראשונה, ולא יחקור אם יש להשיב מחשבתו אחור. כי בעל המחקר, כמו שיעמול וישתדל להשקיף במחשבתו על צדי העיון ולהכיר האמת, גם כן נכסוף נכסף להיעזר בעיון זולתו ולהכיר הנכונה מבין העיון.

"ומעליו איש טוב" - ה-מ מ"מעליו" תורה על ההרחקה והפירוד, והטעם - "מעליו" ירחק וייפרד "איש טוב", כי העיקשות - מרוע לב, ואשר לא יתעקש, והוא נוח להקשיב ולשמוע לדברי הבריות, ההוא ייקרא "איש טוב", והוא מרחיק דרכו מחברת סוג לב. כי אם לא ישמע למועצותיו ולא יקשיב לדבריו - והוא שומע לעצת יתר הנבראים(?) ומקבל דעתם - ישנאהו על כך סוג הלב; ואיש טוב יתרחק לעולם משנאת בני אדם, על כן יתרחק מחברת סוג הלב.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב", הסוג לב, ר"ל מי שלבו נסוג, ר"ל שלבו בלתי מסכים עם מעשהו כי מרגיש שאין דרכו טובה, כמ"ש לב יודע מרת נפשו, גם בשחוק יכאב לב, בכל זאת ישבע מדרכיו אחר שהולך בדרכי מות ישבע מדרכיו ויקבל ענשו, ועל כן "מעליו (יסוג) איש טוב" איש טוב יט ויסוג מעליו, לא לבד לבו יסוג רק כולו יסוג ויט ממנו ולא יעשה כמעשיו:


ביאור המילות

"סוג". משתתף עם פעל נסג, ויסוגו ויבגדו כאבותם, לב הנסוג אחור, ושעורו ומעליו יסוג איש טוב, שיופרש ממנו, כמו ויט ישראל מעליו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"סוג לב" - הלב הנסוג מה' ישבע מדרכיו, כי גמולו כמפעלו.

"ומעליו" - בעת יקבל הגמול, יהיה איש טוב נפרד מעליו לבל יהיה נלקה עמו.

מצודת ציון

"סוג" - ענינו ההחזרה לאחור, כמו (ישעיהו נט): "והוסג אחור משפט".

<< · מ"ג משלי · יד · יד · >>