מ"ג משלי טז יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רְצוֹן מְלָכִים שִׂפְתֵי צֶדֶק וְדֹבֵר יְשָׁרִים יֶאֱהָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רְצ֣וֹן מְ֭לָכִים שִׂפְתֵי־צֶ֑דֶק
  וְדֹבֵ֖ר יְשָׁרִ֣ים יֶאֱהָֽב׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"רצון מלכים שפתי צדק". הנה רצון מלכים הוא שפתי צדק במה שיעידו בעדות בספורי הקודמים כמו שיצטרך זה בחכמות אשר לא תשלם העמידה על מה שיצטרך לעמוד עליו מן החוש בהם כי אם בזמן ארוך נפלא יעבר החיים האנושיים כמו הענין בחכמת הכוכבים ובהרבה מהדברים הטבעיי' ומי שהוא דובר ישרים יאהב כי היושר בדברים יישירוהו למצוא האמ' במה שיחקר בו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"רצון מלכים שפתי צדק", הצדק הוא בענין המשפט, שיהיה המשפט עפ"י הצדק לא משפט מעוקל כמ"ש ושפט בצדק דלים, וזה רצון מלכים, כי הן לצדק ימלוך מלך, והישרים הוא מדרגה יותר מן הצדק והוא מי שיעשה הישר לפנים משורת הדין, וגם כולל ישרת הדעות, יאהבנו המלך וזה יותר מן הרצון:


ביאור המילות

"צדק. ישרים". עי' גדרם (ישעיה י"א ג' תהלות ט' ט') וישרים גדולים מן צדיקים כמ"ש תהלות (ל"ב י"א) ובכ"מ, וישרים ר"ל דברי יושר, כמו בקרים מן בוקר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שפתי צדק" - אמרי צדק.

"יאהב" - אל המלכים.

<< · מ"ג משלי · טז · יג · >>