<< · מ"ג משלי · טז · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ וַיהוָה יָכִין צַעֲדוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֵ֣ב אָ֭דָם יְחַשֵּׁ֣ב דַּרְכּ֑וֹ
  וַ֝יהֹוָ֗ה יָכִ֥ין צַעֲדֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב אדם יחשב דרכו" - ללכת דרך ישר "וה' יכין צעדו" - כמו ששנינו (שבת קד) הבא לטהר מסייעין לו

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי טז ט): "לב אדם" - הנה, לב האדם יתבונן איך ראוי שיתדרך בדרכו במה שירצה לעשותו; אמנם בהוצאה לפועל יצטרך עזר אלהי שיכין צעדו ויישירהו אל מה שראוי לו בדרך ההוא, כי לא לאדם דרכו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחשב דרכו" - באיזה דרך יהלך.

"יכין" - מכין פסיעותיו ללכת במקום שירצה.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו", שורש חשב כשבא בפועל מורה על מחשבות היוצאות מן הרגילות או מחשבות בלתי ראויות, וכבר אמר ירמיה (י') ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו לא לאיש הולך והכין את צעדו, הדרך הוא מה שבוחר באיזה דרך ילך, והצעד הוא מה שפוסע ברגליו והגם שהבחירה נתנה אל האדם, בכ"ז איברי התנועה שבם יגמר פעולתו, ה' מניע אותם בכחו, בין הלשון המוציא המחשבה בעניני הדבור, כמ"ש לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון בין הרגלים שגומרים מחשבתו בעניני התנועה על הדרך אשר בחר, ואחר שלא לאיש הולך והכין את צעדו, כי איברי התנועה הם ביד ה', א"כ לא לאדם דרכו, כי יכול המניע לעכב תנועתו אם לא יחפוץ ה' דרכו, ואמר (תהלות ל"ז) מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ כי יפול לא יוטל וכו', שאחר שהמצעדים גם של הגבר הגבור הם מה', וה' חפץ דרכו, הגם שבחירת הדרך הוא מהאדם, ה' מעכב תנועתו אם לא חפץ בדרך זה, וכשתראה הצדיק נופל כי רגליו לא יקומון על דרכו שבחר, דע שלא יוטל כי ה' סומך ידו, והוא מעכב תנועתו כדי שיקום ויתהלך על דרך הטוב בעיני ה', ואמר לקמן מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו, ועז"א אם תראה "שלב אדם יחשב", ר"ל שחושב עצות בלתי ראויות על דרכו, דע שלא יועיל, אחר "שה' יכין צעדו", ולא יוכל לצעוד בלא רצון ה':

ביאור המילות

" יחשב". בפועל, בא על מחשבות בלתי ראויות התו"ה צו (סי' קי"ח):
 

<< · מ"ג משלי · טז · ט · >>