מ"ג משלי טו ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֲבַת יְהוָה וּתְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
זֶ֣בַח רְ֭שָׁעִים תּוֹעֲבַ֣ת יְהֹוָ֑ה
  וּתְפִלַּ֖ת יְשָׁרִ֣ים רְצוֹנֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבח רשעים תועבה" - בלק ובלעם.

"ותפלת ישרים" - זה משה.

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טו ח): "זבח" - השם יתעב זבחיהם, כי מגזל יביאוהו.

"רצונו" - שירצה השם בתפלתו.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"זבח רשעים". הנה זבח הרשעים הוא "תועבת ה'", כי אין הכוונה בזבחים כי אם להנקות מהחטאים ולעבוד הש"י, ואלו מביאים זבחים מזולת שיסורו מהרשע שהם בו; ואולם "תפלת ישרים" היא "רצונו" יותר מזבח הרשעים, כי יש בתפלה תועלת בעצמותה, והתועלת בזבח היא בשנות על דרך ההערה, כמו שביארנו בספר ויקרא.

 

רבנו יונה גירונדי (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבח רשעים תועבת ה' ותפילת ישרים רצונו" - אף כי זבח ישרים.

ועל דרך זה - (קהלת ד יז): "וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח", פירוש, קרוב לשמוע לצדיקים השומרים רגלם כאשר ילכו אל בית האלהים.

וגם זה הלשון משער הלשון.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"זבח רשעים תועבת ה'" - רוצה לומר, עיקר הזבח אין הנרצה ממנו הזבח עצמו, רק הכוונה שמראה שמתחרט על חטאיו, או שעם הזבח יתוודה ויתפלל לה' בשפיכת נפשו עם שפיכת דם הזבח. אבל הרשע, הבלתי עוזב רשעו וחושב להתרצות בהזבח עצמו, היא תועבת ה'.

אבל "הישרים" אין צריכים הזבח, רק "התפילה", שזה "רצונו", וישמע תפילתם גם בלא זבח.


 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבח רשעים תועבת ה'" - זבח הוא שלמים, כמו שנאמר (ויקרא ג א): "ואם זבח שלמים...", ואין רצון ה' יתברך שיביא האדם קרבן חטאת על רוע מעלליו, כי אין רצונו שיחטא האדם ויביא אחר כך עליה חטאת, וכן בכל הקרבנות שבאים על החטא, אבל שלמים הם "רצונו", כי לא על חטא יובאו. וזהו "זבח רשעים תועבה", אפילו הזבח של הרשעים הם תועבה אצלו, מפני שהם ממרים לרצונו.

"ותפלת ישרים רצונו" - כי התפלה היא במקום קרבן שלמים וגם במקום החטאת. וזהו: אפילו התפלות, שהן אינן אלא במקום קרכן לבד וגם במקום החטאת, אף על פי כן הן "רצונו".

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תועבת ה'" - כשעדיין לא שבו מרשעם, ולא התפללו על המחילה.

"ותפלת ישרים" - השואלים מחילה בעת הבאת הזבח, התפלה ההיא היא לרצון לה'.

<< · מ"ג משלי · טו · ח · >>