מ"ג משלי ח יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוֹב פִּרְיִי מֵחָרוּץ וּמִפָּז וּתְבוּאָתִי מִכֶּסֶף נִבְחָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ט֣וֹב פִּ֭רְיִי מֵחָר֣וּץ וּמִפָּ֑ז
  וּ֝תְבוּאָתִ֗י מִכֶּ֥סֶף נִבְחָֽר׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"טוב פריי". הנה טוב פריי מזהב, והוא "נבחר מכסף".

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"טוב פריי מחרוץ ומפז", פרי כולל כל פרי, וכולל גם הבלתי נגמר, ותבואה במובן המדויק הונח על מיני דגן, ורק על תבואה נגמרת, והתבואה הנגמרת דרך לסחור בה למדינות אחרות, והפרי אוצרים במדינה, והחרוץ והפז אוצרים באוצרות, ולעומתו פרי החכמה טובה מחרוץ ומפז, והכסף דרך לסחור בו וכן הבינה שמבינים דבר מתוך דבר הוא נמשל לכסף (כמ"ש למעלה סי' ג'), שסוחרים בו ג"כ, ומי שנגמרו פרי החכמה בדעתו עד שנעשו תבואה, שאז יתבונן בה בינה ויציא בה דבר מדבר שזה במשל הכסף שסוחרים בו וקונים בעדו דברים אחרים, אז "תבואתי נבחר מכסף" כי יקנו בעדו דברים יקרים נצחיים:


ביאור המילות

"פריי, תבואתי". עי' הבדלם בס' התו"ה קדושים (סי' ס"ט):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"פריי" - מתן שכר התורה.

"ותבואתי" - מוסב על מלת טוב, לומר: ותבואתי טוב מכסף נבחר ומעולה. וכפל הדבר במילים שונות.

<< · מ"ג משלי · ח · יט · >>