מ"ג משלי ו יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קרץ בעיניו מלל ברגלו מרה באצבעתיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קֹרֵץ בְּעֵינָיו מֹלֵל בְּרַגְלָו מֹרֶה בְּאֶצְבְּעֹתָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קֹרֵ֣ץ בְּ֭עֵינָו מֹלֵ֣ל בְּרַגְלָ֑ו
  מֹ֝רֶ֗ה בְּאֶצְבְּעֹתָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קורץ בעיניו" - רמיזו' של מרמה

"מולל ברגליו" - כלומר משפשף זה על זה

"ומורה באצבעתיו" - כולם מן ל' רמזים הם זה נופל על העין וזה נופל על הרגל וזה נופל על האצבעות והעיקר הוא מדבר על הרשעים

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"קורץ בעיניו". או ברמיזותיו אם בשיקרו בהם כמנהג הרומזים בעיניהם ומולל ברגליו לרמוז בהם ומורה באצבעו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קורץ בעיניו וגו'" - ענין כולם הם רמיזות לשון הרע.

מצודת ציון

"קורץ" - ענין הנידנוד לרמז הלעג, והוא מלשון (ירמיהו מו): "קרץ מצפון", כי ברוב הנדנוד כאלו כורת ומשבר העינים.

"מולל" - הוא מלשון מילה ודבור, ר"ל: כאילו מדבר ברגליו דבר הלעג.

"מורה" - כאלו מלמד דבר הלעג באצבעותיו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"קורץ בעיניו", הפך ממ"ש ולא תתורו אחרי עיניכם,

  • ג) בכלי התנועה "מולל ברגליו", מרמז מלים ברגליו לרוע,
  • ד) בידים "מורה באצבעותיו",
  • ה) נגד המחשבה.


ביאור המילות

"מולל". מענין מילה. מי מלל לאברהם, כאילו ימלל ברגליו ע"י רמיזות:

 

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

קורץ בעיניו מולל ברגליו מורה באצבעותיו. כולם לשון רמזים הם, זה נופל על העין וזה נופל על הרגל וזו על האצבע, וכולם רמזים של מרמה. יש מפרשים קורץ מגזרת "קורצתי גם אני" (איוב לג, ו), ומולל מגזרת (איוב יד, ב) "כציץ יצא וימל", וכן רמיזת העין באה על ידי קריצת העין ורמיזת הרגל באה על ידי מלילת הרגל. ויש מפרשים קורץ מגזרת "ואכלו קורציהון" (דניאל ג, ח) ותרגום "לא תלך רכיל" (ויקרא יט, טז) – "לא תיכול קורצין", ומולל מגזרת "מי מלל לאביהם" (בראשית כא, ז), ורמיזת הרגל היא דיבורה על דרך השאלה. והמקרא "בעיניו", "ברגליו", והמכתב בעינו, ברגלו, וגם המקרא פירושו כמו המכתב, באחת מעיניו, באחת מרגליו, ובא כמו "ויקבר בערי גלעד" (שופטים יב, ז), שטעמו באחת מערי גלעד:

<< · מ"ג משלי · ו · יג · >>