<< · מ"ג משלי · א · יד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גּוֹרָלְךָ תַּפִּיל בְּתוֹכֵנוּ כִּיס אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גּ֭וֹרָ֣לְךָ תַּפִּ֣יל בְּתוֹכֵ֑נוּ
  כִּ֥יס אֶ֝חָ֗ד יִהְיֶ֥ה לְכֻלָּֽנוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גורלך תפיל בתוכנו" - אם תרצה תחלוק או אם תרצה יהיה בשותפות "כיס אחד יהיה לכולנו" - ביחד

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גורלך תפיל בתוכנו". ויהיה לך עמנו בו חלק כחלקנו לכלנו יהיה כיס אחד לא יהיה בו יתרון לאחד על האחר והנה זכר דבר הרציחה כדי להרחיקו יותר מלכת אחר עצתם ועוד כי הוא התכלית אשר יביאוהו אליו דרכיהם הרעים וזה שאם יפנו אל רבוי האכילה והשתיה פעמים שלא ימצא להם ויבואו לגנוב ולפעמים ימצאם האדון וירצחוהו וכן אם יפנו אל העריות וליתר הדברים הרעים אשר אפשר שיפנו אליהם:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כיס" - אמתחת ושק. 

מצודת דוד

"גורלך" - ויוסיפו לומר לך "אם תרצה אתה תפיל את הגורל אשר תרצה לברר לכל אחד חלקו..."

"כיס" - "... אם תרצה יהיה כיס אחד לכלנו, רוצה לומר נאכל ונשתה בשותפות מדמי הגזילה".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גורלך", על השלל של החפצים והכלים שזה יחלקו ביניהם בגורל ויקח כ"א את חלקו לביתו, "גורלך תפיל בתוכנו" לקחת חלקך בגורל כאחד מאתנו, וההון והממון שזה יונח בכיס הכולל של אוצר החבורה "יהיה כיס אחד לכולנו" ויהיה לך שותפות בו:  

נחמיאש

לפירוש "נחמיאש" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכולנו — רוצה לומר: גורלך תפיל בתוכנו אם תרצה חלוקה; כיס אחד יהיה לכולנו אם תרצה שותפות. והוא מלשון רז"ל (ראה משנה כתובות י ד): שניים שהטילו לכיס. דבר אחר: מגזרת "במכסת נפשות תכוסו" (שמות יב ד), כלומר מניין וחלק אחד. ויש מפרשים מגזרת "מנת חלקי וכוסי" (תהלים טז ה).

<< · מ"ג משלי · א · יד · >>