<< · מ"ג משלי · א · יג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל הוֹן יָקָר נִמְצָא נְמַלֵּא בָתֵּינוּ שָׁלָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־ה֣וֹן יָקָ֣ר נִמְצָ֑א
  נְמַלֵּ֖א בָתֵּ֣ינוּ שָׁלָֽל׃


רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והנה הסכמנו להריגת אלו האנשים בעבור שנקח שללם כי כבר נמצא עמהם כל הון יקר ונמלא בתינו מהשלל שנקח מהם לחלק השלל:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל הון" - הן נמצא אצלו כל הון יקר,

ואת בתינו נמלא מהשלל אשר נקח ממנו.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל",
  • א) "שנמצא כל הון יקר" מכסף וזהב,
  • ב) "נמלא בתינו שלל", שהחפצים שנמצא שהם יהיו לשלל יקח כל אחד שלל לביתו לכלי ביתו, כי את הזהב וההון לא יקחו לביתם רק יניחוהו באוצר הכולל של החבורה כמו שיפרש:
 

נחמיאש

לפירוש "נחמיאש" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ובמדרש מתפרש פרשה זו על יוסף הצדיק, שהורידוהו אחיו לבור ומכרוהו לישמעאלים בעשרים כסף. וזה טעם כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל, כדאיתא במדרש.

ומה שאמר למעלה: "נבלעם" לשון רבים, אחר שאמר "נצפנה לנקי חנם", על דרך "וצדיקים ככפיר יבטח" (להלן כח, א). או יהיה "לנקי" שם הכלל, כטעם "ויהי לי שור וחמור" (בראשית לב ו).

וטעם "נצפנה לנקי חנם", לא שהם יאמרו כן, אלא הכתוב צווח עליהם שצפינתם לכך הוא, [חינם] וריקם.

<< · מ"ג משלי · א · יג · >>