מ"ג מלכים א יד יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וספדו לו כל ישראל וקברו אתו כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר יען נמצא בו דבר טוב אל יהוה אלהי ישראל בבית ירבעם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְסָפְדוּ לוֹ כָל יִשְׂרָאֵל וְקָבְרוּ אֹתוֹ כִּי זֶה לְבַדּוֹ יָבֹא לְיָרָבְעָם אֶל קָבֶר יַעַן נִמְצָא בוֹ דָּבָר טוֹב אֶל יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּבֵית יָרָבְעָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְסָֽפְדוּ־ל֤וֹ כׇל־יִשְׂרָאֵל֙ וְקָבְר֣וּ אֹת֔וֹ כִּי־זֶ֣ה לְבַדּ֔וֹ יָבֹ֥א לְיָרׇבְעָ֖ם אֶל־קָ֑בֶר יַ֣עַן נִמְצָא־ב֞וֹ דָּבָ֣ר ט֗וֹב אֶל־יְהֹוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּבֵ֥ית יָרׇבְעָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבר טוב" - שבטל משמרתו שהושיבו אביו שומר שלא יעלה איש לרגל ובטל משמרתו ועלה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבית ירבעם" - בכל בית ירבעם נמצא רק בו דבר טוב

"דבר טוב" - לא פירש מהו הדבר הטוב ורבותינו ז"ל אמרו שבטל משמרתו ועלה לרגל