מ"ג מלכים א ו ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פֶּתַח הַצֵּלָע הַתִּיכֹנָה אֶל כֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית וּבְלוּלִּים יַעֲלוּ עַל הַתִּיכֹנָה וּמִן הַתִּיכֹנָה אֶל הַשְּׁלִשִׁים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
פֶּ֗תַח הַצֵּלָע֙ הַתִּ֣יכֹנָ֔ה אֶל־כֶּ֥תֶף הַבַּ֖יִת הַיְמָנִ֑ית וּבְלוּלִּ֗ים יַֽעֲלוּ֙ עַל־הַתִּ֣יכֹנָ֔ה וּמִן־הַתִּיכֹנָ֖ה אֶל־הַשְּׁלִשִֽׁים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

תרעא דמחיצתא ארעיתא פתיח לעבר ביתא מימינא ובמסבתא סלין מן ארעיתא לעיליתא באורח מציעיתא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית" - יונתן תרגם תיכונה זו כמו תחתונה לא תיכונה בין עליונה לתחתונה שבחמש תאים שבדרום היה לה פתח אל החוץ בשורה התחתונה וזה (התרגום) ובלולים יעלו על התיכונה התיכונה תרגם יונתן מציעתא כי התאים הללו לא היו פתוחים אל החוץ שלושה פתחים היו לכל אחד כך היא שנויה במסכת מדות (שם) אחד לתא מן הימין ואחד לתא מן השמאל ואחד לתא שעל גביו ולימד כאן שאחד מן התחתונים שבכותל דרומי היה לו פתח אל החוץ ודרך אותו פתח נכנסים לכולם וצלע התיכונה דקרא לא תיכונה בין עליונה לתחתונה אלא תיכונה שבחמש תאים שבדרום היה לה פתח אל החוץ בשורה התחתונה וזהו תרגום ובלולים יעלו על התיכונה שלמעלה הימנה משמע דהצלע התיכונה למטה

"בלולים" - תרגם יונתן מסיבתא והוא שקורין בלשונינו וויי"ן בלע"ז ובלשון אשכנז (ווינד"ל שטיי"ן) ושם המורגל (שווינד"ל שטי"ג) והוא בנין עמוד אבנים עשוי מעלות מעלות וההולך בהן דומה כמקיף סביבות עמוד ועולין בו כמה וכמה אמות גבוה ואין צריך לשפע כשאר סולם כי הקיפו הוא שיפוע

"אל השלישים" - כמו אל השלישיים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ומן התיכונה" - ובדרך זה עלו מן התיכונה אל השלישים כי עמד העמוד בחלל התיכונה ובה עלו אל הפתח הפתוח מהתיכונה להשלישים

"ובלולים" - בדרך מדרגות עמוד אשר עמדה בחלל התחתונה עלו להפתח ההיא

"פתח הצלע התיכנה" - אשר עלו דרך בה אליה מן התחתונה עמדה לרוח הדרומי מהבית רצה לומר בהצלע אשר עמדה בעבר הדרומי

מצודת ציון

"ובלולים" - הם עמודים חלולים ובהחלל עשוי מעלות סביב סביב והעולה בו מקיפו סביב והוא מלשון (פסחים לד א)לול קטן היה בין הכבש למזבח

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"פתח הצלע התיכונה". המפ' נלחצו בזה, ומדברי הת"י מבואר שמפ' על התחתונה, ופי' התיכונה האמצעית שבין

הצלעות שבצד ימין, כי בכל צד היו שלשה תאים או חמשה תאים לפירש"י שהשוה זה עם בנין בית שני, והתא האמצעית שבצד ימין היה פתוח לצד חוץ ושם נכנסו מחוץ לפנים, ובפנים היו לכל תא שלשה פתחים א' למעלה ושנים מתא לתא כמ"ש במס' מדות (פ"ד מ"ג). ויל"פ ג"כ שמדבר מן הפתח שהיה מן ההיכל אל התאים. וי"ל שבית של שלמה היה ג"כ גובה היסוד שש אמות כמו בבית השני כמבואר במס' מדות (שם מ"ו), וא"כ הפתח שמן ההיכל אל התאים היה בהכרח לצלע התיכונה שהיא היתה שוה עם קרקע ההיכל, ומן הפתח שהיה לצד חוץ אינו מדבר כי היו פתחי התאים בצד השער, כמו שמשמע במס' מדות (שם מ"ב): "ובלולים יעלו". מן התאים התחתונות אל העליונות היו עולים ע"י לולים:

<< · מ"ג מלכים א · ו · ח · >>