כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיַּסִּעוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֲבָנִים יְקָרוֹת לְיַסֵּד הַבָּיִת אַבְנֵי גָזִית.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְצַ֣ו הַמֶּ֡לֶךְ וַיַּסִּ֩עוּ֩ אֲבָנִ֨ים גְּדֹל֜וֹת אֲבָנִ֧ים יְקָר֛וֹת לְיַסֵּ֥ד הַבָּ֖יִת אַבְנֵ֥י גָזִֽית׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ופקיד מלכא ועקרו אבנין רברבן אבנין יקרן לשכללא ביתא אבנין פסילן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסעו" - מן ההר לשון עקירה

"אבנים יקרות" - כבדות

"אבני גזית" - נפסלות ומסותתות ואם תאמר והרי כבר נאמר (לקמן ו ז) ומקבות והגרזן לא נשמע בבית בהבנותו פירוש שכל ברזל לא נשמע בבית בהבנותו אלא שהיה מסתת מבחוץ ומכניס ובונה מבפנים (כך נדרש בסוטה מח ב)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יקרות" - כבדות ומקשיות

"גזית" - מלשון גזיזה ורוצה לומר מסותתות ביושר 

מצודת דוד

"יקרות" - על כי אבנים כאלה טובות ליסוד הבנין

"אבני גזית" - כמו ואבני גזית ורצה לומר מסותתות ישרות השטחים ונצבות הזויות באופן היותר נאות לבנות מהן כותלי הבית ממעל או הוא בלא חסרון הוי"ו ועל אבני היסוד יאמר שהיו גם הם אבני גזית עם שאין מהדרך להקפיד באבני היסוד הנכסים מעין האדם אם יהיו גזוזות או עקומות ועקושות מכל מקום שלמה בגובה לבו הקפיד לה בבנין בית ה'

"ויסעו" - תרגם יונתן ועקרו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויצו המלך". ספר שצוה "להסיע אבנים גדולות" בכמות, "ויקרות" באיכות, ר"ל אבני שיש טהור, "ליסד הבית".

שהגם שדרך העולם שביסוד מניחים אבנים פחותים, צוה שגם אל היסוד יבחרו אבנים גדולות וכבדות ושתהיינה "אבני גזית":