פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

כו ויי יהב חוכמתא לשלמה כמא דמליל ליה והוה שלמא בין חירם ובין שלמה וגזרו קים תרויהון:

כז ומני מלכא שלמה מסקי מסין מכל ישראל והוה מסקי מסין תלתין אלפין גברא:

כח ושלחינון ללבנן עסרא אלפין ירחא משתנן ירחא הוו בלבנן תרין ירחין גבר בביתיה ואדונירם ממנא על מסקי מסין:

כט והוה לשלמה שבעין אלפין דנטלין בכתפא ותמנן אלפין דפסלין בטורא:

ל בר מרבני איסטרטיגיא דממנן על עבידתא דשלמה תלתא אלפין ותלת מאה דמפלחין בעמא דעבדין בעבידתא:

לא ופקיד מלכא ועקרו אבנין רברבן אבנין יקרן לשכללא ביתא אבנין פסילן:

לב ופסלו ארדיכלי שלמה וארדיכלי חירום וארגובליא ואתקינו אעיא ואבניא למבני ביתא: