מ"ג מלכים א ה ל


<< · מ"ג מלכים א · ה · ל · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְבַד מִשָּׂרֵי הַנִּצָּבִים לִשְׁלֹמֹה אֲשֶׁר עַל הַמְּלָאכָה שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת הָרֹדִים בָּעָם הָעֹשִׂים בַּמְּלָאכָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְ֠בַ֠ד מִשָּׂרֵ֨י הַנִּצָּבִ֤ים לִשְׁלֹמֹה֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־הַמְּלָאכָ֔ה שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וּשְׁלֹ֣שׁ מֵא֑וֹת הָרֹדִ֣ים בָּעָ֔ם הָעֹשִׂ֖ים בַּמְּלָאכָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בר מרבני איסטרטיגיא דממנן על עבידתא דשלמה תלתא אלפין ותלת מאה דמפלחין בעמא דעבדין בעבידתא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משרי הנצבים" - נוגשים ונציבים על עושי המלאכה

"שלשת אלפים ושלש מאות" - ובדברי הימים ב (ב יז) הוא אומר ושש מאות אומר אני שלשת אלפים ושלש מאות היו ממונים על מאה וחמשים אלף שכל אחד ממונה על ארבעים וחמשה ויותר והשלוש מאות שנוספים בדברי הימים היו ממונים על כולם שכל אחד ממונה על חמש מאות ויותר ותדע שהרי יש עוד שני כתובים בדבר זה ומכחישין זה את זה שנאמר בו בספר זה (לקמן ט כג) אלה שרי הנצבים אשר לשלמה חמשים וחמש מאות ובדברי הימים (ב ח י) הוא אומר מאתים וחמשים הרי ארבע מקראות מכחישין זה את זה אבל יש לנו לפרש שבמקראות האחרונים ממונים על כולן ולשלמה היו אלו הגרים להיות לנושא סבל ולחצוב אבנים בהר ויהיו לו שאר עושי המלאכה לערי המסכנות שהם אזרחיים שאלו הכתובים אמורים שם ובספר מלכים מנה את הנציבים הגרים שני מנינים שרי הארבעים והחמשה לבדם והשלש מאות החשובים צירף עם מאתים וחמשים שהיו ממונים על עושי ערי המסכנות ומנה חמש מאות וחמשים שרים ובדברי הימים מנה כל נציבי הגרים לעצמם הגדולים עם הקטנים שלשת אלפים ושש מאות וכולן גרים ונציבי ערי המסכנות שהיו ישראל מאתים וחמשים מנה לעצמן

"הרודים בעם העושים במלאכה" - הנוגשים את העם עושי המלאכה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרדים" - הנוגשים בעם עושי המלאכה

"לבד" - המספר הזה היה לבד השרים הממונים על המלאכה שהיו שלשת אלפים ושלש מאות ובדברי הימים (שם) נאמר ושש מאות ויתכן כי שלש המאות הנוספים שם המה היו ממונים על הממונים 

מצודת ציון

"משרי הנצבים" - כמו משרים הנצבים

"הרדים" - המושלים ונוגשים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לבד משרי הנצבים". שהיו ממונים עליהם, "שלשת אלפים ושלש מאות". ובד"ה (ב, ב) אומר שהיו ג' אלפים ושש

מאות, והיינו כי היו שלשת אלפים שרי חמשים, ושלש מאות שרי חמש מאות, והם הרודים בעם העושים במלאכה. ובד"ה (שם) שכתוב ושש מאות מנצחים, הם היו ממונים על הג' אלפים הנצבים, כל אחד ממונה על עשר:

<< · מ"ג מלכים א · ה · ל · >>