<< · מ"ג מיכה · ג · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאֲשֶׁר אָכְלוּ שְׁאֵר עַמִּי וְעוֹרָם מֵעֲלֵיהֶם הִפְשִׁיטוּ וְאֶת עַצְמֹתֵיהֶם פִּצֵּחוּ וּפָרְשׂוּ כַּאֲשֶׁר בַּסִּיר וּכְבָשָׂר בְּתוֹךְ קַלָּחַת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַאֲשֶׁ֣ר אָכְלוּ֮ שְׁאֵ֣ר עַמִּי֒ וְעוֹרָם֙ מֵעֲלֵיהֶ֣ם הִפְשִׁ֔יטוּ וְאֶת־עַצְמֹֽתֵיהֶ֖ם פִּצֵּ֑חוּ וּפָרְשׂוּ֙ כַּאֲשֶׁ֣ר בַּסִּ֔יר וּכְבָשָׂ֖ר בְּת֥וֹךְ קַלָּֽחַת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְדִי בְזוּ נִכְסֵי עַמִי וּמָמוֹן יַקִירְהוֹן מִנְהוֹן נַסְבִין וְיַת שְׁאָרְהוֹן מְגַמְרִין תָּיְבִין וּמְפַלְגִין יַתְהוֹן כְּמָא דְפַלְגִין אֵיבָרַיָא לְגוֹ דוּדָא וְחוּלְקַיָא לְגוֹ קִדְרָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאר עמי" - בשר עמי

"ואת עצמותיהם פצחו" - פתחו להוציא המוח כמו (שם יד) פצחו רנה פתחו פה ברנה

"ופרשו כאשר בסיר" - ומשברים האברים כאשר ישברו הנתחים הניתנים בסיר לבשל ופרשו לשון שבר כמו פרוש לרעב (שם נח) ולא יפרשו להם (ירמיהו טז) פרשיה ציון (איכה א)

"קלחת" - קלדיי"רא בלע"ז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופרשו" - משברים אותם פרוסות כאשר יעשו את הבשר פרוסות להשימם בסיר ובתוך הקלחת לבשל אותם

"פצחו" - פותחים עצמותיהם להריק את המוח וגם זה הוא ענין הפלגה

"ואשר אכלו" - והם אשר אכלו בשר עמי הם הצדיקים 

מצודת ציון

"הפשיטו" - ענין הסרה

"פצחו" - ענין פתיחה כמו פצחו ורננו וזמרו (שם צח)

"יפרשו" - מלשון פרוסה ושבירה ועם היא בשי"ן וכן פורש אין להם (איכה ד)

"בסיר" - קדרה כמו שפות הסיר (מלכים ב' ד)

"קלחת" - גם הוא כלי בשול כמו או בקלחת או בפרור (שמואל א ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשר", ואחר שכבר "אכלו את שאר עמי והפשיטו את עורם" ולא יש להם עוד מה לגזול מאתם כי שללו את כל אשר להם, אז "ואת עצמותיהם פצחו", יפתחו העצמות לחפש אם יש מוח בעצמות, וגם "יפרשו" וישברו העצמות לשנים "כמו" שמשימין הבשר "בסיר" קטן ששוברים העצמות, "וכבשר בתוך קלחת" שהעצמות מתרתחים עד שמוציא כל המוח שבם, כן ילחצו העניים בממונם ובגופם עד דכדוכה של נפש:

ביאור המילות

"פצחו, ופרשו", פצח היא הפתיחה הקטנה ומשתתף עם פצח פתח, ופצחי רנה, הוא קרוב עם ואנכי פציתי את פי, ופרש הוא ששובר לשנים דבר של מאכל, עוללים שאלו לחם פורש אין להם:

"סיר, קלחת". שניהם לבישול (ש"א ג') ובקלחת מצטמק יותר וירתח העצמות, ע"ז הוסיף כבשר בתוך קלחת:
 

<< · מ"ג מיכה · ג · ג · >>