<< · מ"ג ישעיהו · ס · טז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָנַקְתְּ חֲלֵב גּוֹיִם וְשֹׁד מְלָכִים תִּינָקִי וְיָדַעַתְּ כִּי אֲנִי יְהוָה מוֹשִׁיעֵךְ וְגֹאֲלֵךְ אֲבִיר יַעֲקֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיָנַקְתְּ֙ חֲלֵ֣ב גּוֹיִ֔ם וְשֹׁ֥ד מְלָכִ֖ים תִּינָ֑קִי וְיָדַ֗עַתְּ כִּ֣י אֲנִ֤י יְהֹוָה֙ מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְ וְגֹאֲלֵ֖ךְ אֲבִ֥יר יַעֲקֹֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושד מלכים" - ל' שדים ותינקי יורה עליו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וינקת" - מלשון יניקה

"ושוד" - מלשון שדים

"תינקי" - מלשון יניקה

"אביר" - ענין חוזק 

מצודת דוד

"וידעת" - אז תכיר שלא במקרה בא הדבר רק הוא בעבור שאני ה' מושיעך ואביר יעקב הוא גאלך

"ושד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"וינקת" - הוא דרך משל לומר שתאכלי טוב האומות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינקת חלב גוים", שפע כל העכו"ם תעבור אליך, ובאיזה אופן תינק החלב של העכו"ם אומר "ושד מלכים תינקי" היניקה תהיה על ידי שוד מלכים, ימשיל המלך לשדים אשר אליהם יתאסף חלב של העכו"ם ומשם תינק אתה את החלב, ור"ל שמלכי עכו"ם יתנו לך מס, (ור"ל כי לרוב, ארץ אשר תתעלה בגאון וגובה תהיה למורת רוח אל כל בני תבל, אבל את תהי משוש דור ודור, ולא תאמר שהשמחה תהיה על ידי שתהיה רוכלת העמים ויבואו אליך לסחורה, כי בהפך יהיו לך למס).

"וידעת כי אני ה' מושיעך" ר"ל הישועה תהיה ע"י שאני ה' בורא כל המציאות, כי תכלית הישועה תהיה כללית לתקן את העולם כולו, אבל הגאולה תהיה פרטית רק עבורך. ועז"א "וגאלך" יען שאני "אביר יעקב":  

<< · מ"ג ישעיהו · ס · טז · >>