<< · מ"ג ישעיהו · ס · יז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תַּחַת הַנְּחֹשֶׁת אָבִיא זָהָב וְתַחַת הַבַּרְזֶל אָבִיא כֶסֶף וְתַחַת הָעֵצִים נְחֹשֶׁת וְתַחַת הָאֲבָנִים בַּרְזֶל וְשַׂמְתִּי פְקֻדָּתֵךְ שָׁלוֹם וְנֹגְשַׂיִךְ צְדָקָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תַּ֣חַת הַנְּחֹ֜שֶׁת אָבִ֣יא זָהָ֗ב וְתַ֤חַת הַבַּרְזֶל֙ אָ֣בִיא כֶ֔סֶף וְתַ֤חַת הָעֵצִים֙ נְחֹ֔שֶׁת וְתַ֥חַת הָאֲבָנִ֖ים בַּרְזֶ֑ל וְשַׂמְתִּ֤י פְקֻדָּתֵךְ֙ שָׁל֔וֹם וְנֹגְשַׂ֖יִךְ צְדָקָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת הנחשת" - שנטלו ממך

"ושמתי פקודתך שלום" - ואישוי פרנסך שלם ושלטוניך בזכו

"פקודתך" - פקידים שלך ורבותינו אמרו הפקודים שבאו עליך בגלותך והנוגשים שדחקוך יהיו לך לשלום ולצדקה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פקדתך" - מלשון פקיד וממונה

"ונגשיך" - ענין הלחץ לקחת הכסף כמו נגש את הכסף (מלכים ב' כ"ג) 

מצודת דוד

"ונוגשיך" - במקום הנוגשים את הכסף יבואו לעשות עמך צדקה

"תחת הנחושת" - במקום הנחושת שנטלו האומות ממך אביא במקומו זהב וגו'

"ושמתי פקודתך שלום" - ר"ל תחת הפקידים שהיו נותנים עליכם לגבות המס אשים עליך שלום כי לא יבואו עוד בתגר לגבות המס כי אם יבואו לשאול בשלומך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת הנחשת", בל תחשוב שהמס הנזכר יתנו לך העכו"ם ע"י אונס והכרח כי עת תבקש מאתם נחשת למס יביאו הם זהב תחתיו, עת תבקשי ברזל למס יביאו הם כסף תחתיו, ובכל זאת יהיו לך גם נחשת וברזל, כי עת תבקשי עצים ואבנים יתנו לך נחשת וברזל, "ושמתי פקדתך שלום" הפקודה והתמנות שלך על העכו"ם לא יוחשב זה אצלם כאילו הם נכנעים למס עובד וכאילו אין להם שלום כי הם משועבדים, כי זה יהיה שלומם, כי הפקודה לא תהיה על ידי מלחמה רק ע"י שלום ברצונם הטוב ונפש חפצה, "כי נגשיך אשים צדקה", הנגישה אותם לתת לך מס יהיה נחשב אצלם צדקה ומצוה, כי הם ממלאים בזה רצון ה' ויעשוהו בחפץ לב כעושים מצוה:

ביאור המילות

"ונגשיך". הנוגשים שלך, כמו חומותיך, שעריך:
 

<< · מ"ג ישעיהו · ס · יז · >>