מ"ג ישעיהו סג ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם

מנוקד: וְאָבוּס עַמִּים בְּאַפִּי וַאֲשַׁכְּרֵם בַּחֲמָתִי וְאוֹרִיד לָאָרֶץ נִצְחָם.

עם טעמים: וְאָב֤וּס עַמִּים֙ בְּאַפִּ֔י וַאֲשַׁכְּרֵ֖ם בַּחֲמָתִ֑י וְאוֹרִ֥יד לָאָ֖רֶץ נִצְחָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואבוס" - ל' מתגולל בדם ודורך ברגלים כמו מתבוססת בדמיך (יחזקאל טז) וכמו בוססו את חלקתי (ירמיהו יב)

"נצחם" - גבורת נצחונם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואבוס עמים", ע"י "אפי" וע"י "חמתי" הפנימי "אשכרם" לגמרי "ואוריד לארץ נצחם" כנ"ל :


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואוריד לארץ נצחם" - את דמם אשפוך לארץ

"ואבוס" - ארמוס את האומות באפי ואשכר אותם בכוס חמתי (המשיל חמת המקום ליין המשכר המבלבל דעת האדם)

מצודת ציון

"ואבוס" - ענין רמיסה כמו כגבורים בוסים (זכריה י)

"ואשכרם" - מלשון שכרות ובלבול הדעת

"נצחם" - דמם