מ"ג ישעיהו סג ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני

מנוקד: וְאַבִּיט וְאֵין עֹזֵר וְאֶשְׁתּוֹמֵם וְאֵין סוֹמֵךְ וַתּוֹשַׁע לִי זְרֹעִי וַחֲמָתִי הִיא סְמָכָתְנִי.

עם טעמים: וְאַבִּיט֙ וְאֵ֣ין עֹזֵ֔ר וְאֶשְׁתּוֹמֵ֖ם וְאֵ֣ין סוֹמֵ֑ךְ וַתּ֤וֹשַֽׁע לִי֙ זְרֹעִ֔י וַחֲמָתִ֖י הִ֥יא סְמָכָֽתְנִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואביט ואין עוזר" - לישראל

"ואשתומם" - ל' שתיקה וכבר פירשתי למעלה וישתומם כי אין מפגיע

"וחמתי היא סמכתני" - חמתי שיש לי על האומות אשר אני קצפתי מעט על עמי והמה עזרו לרעה היא סמכתני חיזקה ידי ועוררה את לבי ליפרע מהם ואע"פ שאין ישראל ראוין והגונים לגאולה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואביט ואין עוזר", כי אין הדור זכאים, "ואשתומם ואין סומך" כי אין צדיק מתפלל עליהם, ונגד אין עוזר אומר "ותושע לי זרועי" בכח עצמי, ונגד ואין סומך "וחמתו היא סמכתני" החמה על חטא העכו"ם כנ"ל (נ"ט ט"ז) עי"ש, ועי"כ.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחמתי" - החמה שיש לי על האומות היא תסמוך אותי לגאול את ישראל ולעשות בהם נקם

"ותושע לי זרועי" - הזרוע שלי תושע לי ואם אין בהם זכות

"ואשתומם" - עמדתי בתמהון והתבוננתי אם אמצא בהם זכות להיות סומך את הגאולה ואין סומך וכפל הדבר במ"ש

"ואביט" - הייתי מסתכל אם אמצא עוזר אבל אין עוזר ר"ל הסתכלתי אם יש זכות בישראל שיהיה עוזר וסעד אל הגאולה ולא מצאתי בהם זכות

מצודת ציון

"ואשתומם" - ענין תמהון והתבוננות וכן וישתומם כי אין מפגיע (לעיל נט)