מ"ג ישעיהו ג יח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים

מנוקד: בַּיּוֹם הַהוּא יָסִיר אֲדֹנָי אֵת תִּפְאֶרֶת הָעֲכָסִים וְהַשְּׁבִיסִים וְהַשַּׂהֲרֹנִים.

עם טעמים: בַּיּ֨וֹם הַה֜וּא יָסִ֣יר אֲדֹנָ֗י אֵ֣ת תִּפְאֶ֧רֶת הָעֲכָסִ֛ים וְהַשְּׁבִיסִ֖ים וְהַשַּׂהֲרֹנִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום ההוא" - לעתיד לבא כשיבא הקב"ה להשיב את ישראל אליו יסיר ה' מהם את תפארת העכסים שלא יהו תולין תפארתם בנוי תכשיטי נשים ודברי נבלה

"העכסים" - המנעלים אשר ברגליהם אשר בהם תעכסנה

"והשביסים" - מיני שבכה לתכשיטי הראש והרבה יש בלשון משנה שביס של שבכה

"והשהרונים" - יונתן תירגם סיבכיא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ביום ההוא", ואז יסיר כל התכשיטין ומיני הקישוט שהיו מתפארין בהם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יסיר ה'" - רצה לומר לא יתקשטו עוד בתכשיטי פאר כמאז

מצודת ציון

"העכסים" - המנעלים שברגליהן אשר בהם תעכסנה

"והשביסים" - מין שבכה לתכשיט הראש ובדרז"ל ושביס של שבכה (נגעים פי"א)

"והשהרונים" - תכשיט עשוי בדמות ירח כי תרגום של ירח הוא סיהרא וכן לבד מן השהרונים (שופטים ח)