מ"ג ישעיהו ג יט<< · מ"ג ישעיהו · ג · יט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנטיפות והשירות והרעלות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַנְּטִיפוֹת וְהַשֵּׁירוֹת וְהָרְעָלוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַנְּטִפ֥וֹת וְהַשֵּׁיר֖וֹת וְהָרְעָלֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנטיפות" - עונקיא לשון ענקים לגרגרותיך (משלי א) ולשון נטיפות על שם שתלויות על הצואר ונוטפות על החזה והן כמין מרגליות נקובות וחרוזות בחוט (ובלע"ז מושטינצא"ש)

"והשרות" - צמידי הזרוע דמתרגם ושיריא

"והרעלות" - צניף שמצניפות כל פרצופיהם חוץ מגלגל העין כדי שיתאוה אדם ליזון במראות הלסתות (סא"א) ל"א והרעלות מיני סרבלים נאים להתעטף בהן ובלשון משנה יש ערביות רעולות במס' שבת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הנטיפות" - מרגליות חרוזות בחוט התלוי בצואר ונוטף על החזה

"והשרות" - צמידי הזרוע כי תרגום של צמידים הוא שיריא

"והרעלות" - סרבלים נאים עשויין להתעטף ובדרז"ל ערביות רעולות (שבת סה)

<< · מ"ג ישעיהו · ג · יט · >>