מ"ג ירמיהו מט כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רפתה דמשק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רָפְתָה דַמֶּשֶׂק הִפְנְתָה לָנוּס וְרֶטֶט הֶחֱזִיקָה צָרָה וַחֲבָלִים אֲחָזַתָּה כַּיּוֹלֵדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רָפְתָ֥ה דַמֶּ֛שֶׂק הִפְנְתָ֥ה לָנ֖וּס וְרֶ֣טֶט ׀ הֶחֱזִ֑יקָה צָרָ֧ה וַחֲבָלִ֛ים אֲחָזַ֖תָּה כַּיּוֹלֵדָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רפתה דמשק" - רפו ידיה מהלחם

"ורטט" - זיע

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"רפתה", מפרש השמועה רעה ששמעו, שהוא כי "רפתה דמשק הפנתה לנוס" רצתה לנוס מפני האויב, אבל "רטט החזיקה" עד שלא יכלה לנוס, "ואחזתה צרה וחבלים כיולדה", שנכבש המבצר ונהרגו העם שזה ימשיל הנביא תמיד כיולדה אשר תוציא העצמים אשר בבטן המלאה:


ביאור המילות

"רטט". משתתף עם ירט הדרך לנגדי, העיכוב מלכת בדרך. ורטט. היא חלישת פרקי הרגלים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כיולדה" - כאשה יולדה שיש לה חבלים

"רפתה דמשק" - רפו ידיה מלהלחם והפנתה לנוס מן המלחמה ואחזתה רתת וחרדה

מצודת ציון

"רפתה" - מלשון רפיון

"הפנתה" - ענין החזרה וסבוב

"ורטט" - ענין רתת וחרדה כי קול ה' יחיל מדבר (תהלים כט)תרגומו מרטט מדברא

"החזיקה" - ענין אחיזה

"וחבלים" - מכאובי לידה