מ"ג ירמיהו מט יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי כה אמר יהוה הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס שתו ישתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שתה תשתה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי כֹה אָמַר יְהוָה הִנֵּה אֲשֶׁר אֵין מִשְׁפָּטָם לִשְׁתּוֹת הַכּוֹס שָׁתוֹ יִשְׁתּוּ וְאַתָּה הוּא נָקֹה תִּנָּקֶה לֹא תִנָּקֶה כִּי שָׁתֹה תִּשְׁתֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּי־כֹ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה הִ֠נֵּ֠ה אֲשֶׁר־אֵ֨ין מִשְׁפָּטָ֜ם לִשְׁתּ֤וֹת הַכּוֹס֙ שָׁת֣וֹ יִשְׁתּ֔וּ וְאַתָּ֣ה ה֔וּא נָקֹ֖ה תִּנָּקֶ֑ה לֹ֣א תִנָּקֶ֔ה כִּ֥י שָׁתֹ֖ה תִּשְׁתֶּֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר אין משפטם לשתות" - שלא היו אחים להם ואם הרעו להם אין להם משפט מות כמותך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי כה אמר ה'" אין לכם לבטוח עלי להחיות אותם, כי "הנה" העמים "אשר אין משפטם לשתות הכוס", שלא נתחייבו כליה ע"פ המשפט, בכ"ז "שתו ישתו", שאחר שיצא שבט אפו של ה' להרגיז ממלכות לא יבחין וישחית הכל, "ואתה הוא", ר"ל והלא אתה הוא אשר גרמת כל זה, שבעבור עונך יצא המשחית, וא"כ איך "נקה תנקה", הלא זה דבר שאי אפשר, ומוסיף לאמר "לא תנקה כי שתה תשתה" אתה, שאתה החייב כפי המשפט לשתות הכוס, אתה תהיה גרוע מכל העמים, שהם אחר שישתו הכוס ינקו מעונם, ואתה גם "כי שתה תשתה", בכ"ז "לא תנקה":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואתה הוא" - אשר דין משפטך לשתותה כי הלא אח עשו ליעקב ועכ"ז הרעות לו וכי בדין שתהיה נקי משתיית הכוס הנה לא תנקה כי תשתה אותה

"שתו ישתו" - ואעפ"כ שתו הכוס ההוא

"הנה אשר אין משפטם וגו'" - ר"ל שאר העכו"ם שהרעו לישראל אין דין משפטם חמור כל כך לשתות כוס התרעלה הואיל ואין להם קורבה עם ישראל (דימה הפורעניות לשתיית כוס יין תרעלה המטמטם את הלב ומבלבל את המוח)