מ"ג ירמיהו מט ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם בצרים באו לך לא ישארו עוללות אם גנבים בלילה השחיתו דים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם בֹּצְרִים בָּאוּ לָךְ לֹא יַשְׁאִרוּ עוֹלֵלוֹת אִם גַּנָּבִים בַּלַּיְלָה הִשְׁחִיתוּ דַיָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־בֹּֽצְרִים֙ בָּ֣אוּ לָ֔ךְ לֹ֥א יַשְׁאִ֖רוּ עוֹלֵל֑וֹת אִם־גַּנָּבִ֥ים בַּלַּ֖יְלָה הִשְׁחִ֥יתוּ דַיָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם בוצרים באו לך" - חשפתי את וגו' שמועה שמעתי וגו' כל כעין דוגמא זו נבא עובדיה על אדום ולפי שסיגנון אחד עולה לכמה נביאי' ואין שני נביאים מתנבאי' בסיגנון א' במקצת הדברים משתנין

"לא ישאירו עוללות" - בתמיה והשודדים שבאו עליך לא השאירו לך כלום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אם בצרים", האויבים שבאו על אדום בצד אחד באו כגנבים הבאים בהצנע בלא ידיעת בעל הבית כי אדום לא ידע מהם, ובצד אחד באו כבוצרים הבאים ביום ובפרהסיא, ואמר שהם היו גרועים משניהם כי "אם בצרים באו לך" וכי "לא ישאירו עוללות?" והם לא השאירו מאומה, וכן היו גרועים מן גנבים הגם שהגנבים לא יקפידו על השארת עוללות כי ישחיתו את הגפנים בשלוקחים בלילה, אבל הם "ישחיתו דים", לא ישחיתו רק לפי הצריך להם ואח"ז יאמרו די, ולא ישחיתו מדברים שא"ל בהם צורך, וגם שהגנבים בלילה לא ידעו כל המצפונים, והם חפשו והשחית את הכל, ובעובדיה אמר כזה איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו, ומשיב.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם בוצרים" - הלא אם בוצרים באו על כרמיך הלא ישאירו עוללות ואם גנבים באים בלילה הלא ישחיתו די ספוקם הצורך להם ולא ישחיתו הכל וכאומר מדוע אם כן האויב האביד אותך מכל וכל מבלי שארית

מצודת ציון

"בוצרים" - כן יקראו תולשי ענבי הגפן כמו כי תבצור כרמך (דברים כ"ד)

"עוללות" - הם הענבים הקטנים והגרועים כמו לא תעולל (שם)

"דים" - די ספוקם

<< · מ"ג ירמיהו · מט · ט · >>