מ"ג ירמיהו מח לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מבכי יעזר אבכה לך הגפן שבמה נטישתיך עברו ים עד ים יעזר נגעו על קיצך ועל בצירך שדד נפל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִבְּכִי יַעְזֵר אֶבְכֶּה לָּךְ הַגֶּפֶן שִׂבְמָה נְטִישֹׁתַיִךְ עָבְרוּ יָם עַד יָם יַעְזֵר נָגָעוּ עַל קֵיצֵךְ וְעַל בְּצִירֵךְ שֹׁדֵד נָפָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִבְּכִ֨י יַעְזֵ֤ר אֶבְכֶּה־לָּךְ֙ הַגֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה נְטִישֹׁתַ֙יִךְ֙ עָ֣בְרוּ יָ֔ם עַ֛ד יָ֥ם יַעְזֵ֖ר נָגָ֑עוּ עַל־קֵיצֵ֥ךְ וְעַל־בְּצִירֵ֖ךְ שֹׁדֵ֥ד נָפָֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבכי יעזר אבכה לך" - כשנאמרה נבואה זו כבר חרבה יעזר והיא סמוכה למואב אבכה לך אבכה בשבילך דוגמת אותו בכי כי גם את תחרבי כמוהו

"הגפן שבמה" - ארץ כרמים היתה

"נטישותיך" - לפי שדימה אותה לגפן דימה את גבוריה לנטישות הגפן

"עברו ים" - הלכו בגולה

"קיצך" - לשון קיץ תאנים וקצך שהיא ל' קץ אין בו יו"ד והצד"י דגושה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מבכי יעזר אבכה לך הגפן שבמה" בעת אבכה על יעזר אבכה ג"כ על גפן של שבמה, ובאר הטעם כי "נטישותיך עברו ים" שענפי הגפן המתפשטים לרוחב נטשו ועברו ים שברחו על הים והגיעו "עד ים יעזר", ושם הוכו מן האויב עם יעזר ביחד, ולכן יבכה על שניהם ביחד (וכמליצה זו בישעיה ט"ו):


ביאור המילות

"הגפן שבמה". כמו הארון הברית והארץ כנען, וחסר הנסמך הגפן גפן שבמה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עד ים יעזר נגעו" - היו מנוגעים ונגפים עד הים הסמוך ליעזר

"על קיצך" - על פירות הקיץ וענבי הגפן חנה האויב השודד

"נטישותיך" - התפשטות ענפיך עברו את הים רצה לומר הגולים גלו למרחוק

"מבכי יעזר" - מעין הבכי שבכיתי על אבדן יעזר בזה הענין עצמו אבכה בעבורך על אבדן גפני שבמה כי היתה מקום מרבית גפנים

מצודת ציון

"נטישותיך" - ענין ענפים כמו ואת הנטישות הסיר התז (שם יח)

"נגעו" - מלשון נגע ור"ל נגפו וכן וינגעו יהושוע וכל ישראל (יהושע ח)

"קיצך" - פירות הקיץ

"בצירך" - כן נקרא תלישת ענבי הגפן כמו ואת ענבי נזיריך לא תבצור (ויקרא כה)

"נפל" - ענין חניה כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כה)