מ"ג ירמיהו מו כב

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קוֹלָהּ כַּנָּחָשׁ יֵלֵךְ כִּי בְחַיִל יֵלֵכוּ וּבְקַרְדֻּמּוֹת בָּאוּ לָהּ כְּחֹטְבֵי עֵצִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קוֹלָ֖הּ כַּנָּחָ֣שׁ יֵלֵ֑ךְ כִּֽי־בְחַ֣יִל יֵלֵ֔כוּ וּבְקַרְדֻּמּוֹת֙ בָּ֣אוּ לָ֔הּ כְּחֹטְבֵ֖י עֵצִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

קל ניקוש זיניהון כחיון זחלין ארי במשרין יהכון עליכון וכמא דעלין בכשילין למיקץ אעי חורשא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קולה כנחש ילך" - הרי הנחש בא ללמד על מצרים ונמצא למד למדנו מכאן שכשאמר הקב"ה לנחש על גחונך תלך (בראשית ג) וקיטע את רגליו והלך קולו בסוף העולם כך שנוייה בל"ב מדות דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי

"כי בחיל ילכו" - אליה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"קולה", ציור הנחש הוא שהיו לו רגלים ונקצצו ע"י חטאו, ובזה מצייר את מצרים שקצצו את רגליהם לבל יוכלו ללכת ממקומם חוץ לארצם, "כי בחיל ילכו" האויבים והחיל "באו לה בקרדומות" לקצץ רגליהם, ועם ציור הקרדומות יתפוס המליץ ציור אחר מה שעושים עם הקרדום שבו חוטבים העצים, ועז"א "כחוטבי" עצים, ועפ"ז יצייר ארץ מצרים כיער, שבאים בקרדומות לכרתו, ואומר כי.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כחוטבי עצים" - ר"ל כמו שאין ביד העצים למנוע מעצמם כריתת החוטבים כן לא יוכלו מצרים למנוע מעצמם חרב הכשדים

"כי בחיל ילכו" - הכשדים ילכו עליהם בחיל רב ובקרדמות יבואו עליהם לכרתם

"קולה" - קול של מצרים ילך להיות נשמע למרחוק כמו קול הנחש הנשמע למרחוק

מצודת ציון

"ובקרדומות" - הוא הגרזן החותך עצים כמו ויקח אבימלך את הקרדומות (שופטים ט)

"כחוטבי" - כן נקראים כורתי העצים וכן מחוטב עציך (דברים כט)