מ"ג ירמיהו מו יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך כי אכלה חרב סביביך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַגִּידוּ בְמִצְרַיִם וְהַשְׁמִיעוּ בְמִגְדּוֹל וְהַשְׁמִיעוּ בְנֹף וּבְתַחְפַּנְחֵס אִמְרוּ הִתְיַצֵּב וְהָכֵן לָךְ כִּי אָכְלָה חֶרֶב סְבִיבֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַגִּ֤ידוּ בְמִצְרַ֙יִם֙ וְהַשְׁמִ֣יעֽוּ בְמִגְדּ֔וֹל וְהַשְׁמִ֥יעוּ בְנֹ֖ף וּבְתַחְפַּנְחֵ֑ס אִמְר֗וּ הִתְיַצֵּב֙ וְהָכֵ֣ן לָ֔ךְ כִּֽי־אָכְלָ֥ה חֶ֖רֶב סְבִיבֶֽיךָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

חוו במצרים ובסרו במגדול ובסרו במפס ובתחפנחס אמרו אזדרז ואתקין לך ארי קטילת חרבא סחרנך:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התיצב והכן לך" - כנגד המלחמה והכין והתקין

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמרו" - אתם המשמיעים קול אמרו למלך מצרים התיצב לעמוד בקשרי המלחמה והכן לך כל צרכי המלחמה כי חרב האויב אכלה אותך מסביב

"הגידו וגו'" - אשר נבוכדנאצר מעותד לבוא עליהם

מצודת ציון

"במגדול בנוף ובתחפנחס" - שמות מקומות בארץ מצרים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הגידו", תחלה "יגידו במצרים" שנבוכדנצר בא עליו, ואח"כ "יכריזו במגדול ובנוף" שהם ערי מבצר שיתיצבו במבצריהם ושם יכינו כלי נשק, וההכרזה תהיה שיעמדו במקומם ללחום על עריהם, לא שיצאו לקראת האויב כי כבר "אכלה חרב סביביך":