מ"ג ירמיהו מו יג

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הדבר אשר דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא לָבוֹא נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל לְהַכּוֹת אֶת אֶרֶץ מִצְרָיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֣ר יְהֹוָ֔ה אֶֽל־יִרְמְיָ֖הוּ הַנָּבִ֑יא לָב֗וֹא נְבֽוּכַדְרֶאצַּר֙ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל לְהַכּ֖וֹת אֶת־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

פתגם נבואה דמליל יי עם ירמיה נביא למיתי נבוכדראצר מלכא דבבל לממחי ית ארעא דמצרים:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לבא נבוכדראצר" - זו מכה שניי' שהחריב נבוכדנאצר את מצרים בשנת עשרים ושבע למלכו (יחזקאל כט) כמו ששנינו בסדר עולם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הדבר", עתה ינבא על מה שהוכו שנית ע"י נבוכדנצר שבא אל ארץ מצרים להכותה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לבוא" - שיבוא נבוכדנאצר על ארץ מצרים להכות אותם בארצם