מ"ג ירמיהו לא ז


<< · מ"ג ירמיהו · לא · ז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִנְנִי מֵבִיא אוֹתָם מֵאֶרֶץ צָפוֹן וְקִבַּצְתִּים מִיַּרְכְּתֵי אָרֶץ בָּם עִוֵּר וּפִסֵּחַ הָרָה וְיֹלֶדֶת יַחְדָּו קָהָל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ הֵנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִנְנִי֩ מֵבִ֨יא אוֹתָ֜ם מֵאֶ֣רֶץ צָפ֗וֹן וְקִבַּצְתִּים֮ מִיַּרְכְּתֵי־אָ֒רֶץ֒ בָּ֚ם עִוֵּ֣ר וּפִסֵּ֔חַ הָרָ֥ה וְיֹלֶ֖דֶת יַחְדָּ֑ו קָהָ֥ל גָּד֖וֹל יָשׁ֥וּבוּ הֵֽנָּה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בם עור ופסח" - אפילו הנכשלים שבהם לא אמאס

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קהל גדול" - קבוץ גדול

"בם" - בהבאים יהיה עור ופסח וגו' ר"ל כולם ישובו איש לא נעדר

"מירכתי ארץ" - הם בני עשרת השבטים שגלו למרחוק לקצות הארץ

"הנני מביא" - כי הנני מביא אותם מארץ צפון הם שגלו לבבל 

מצודת ציון

"מירכתי" - מסוף

"ופסח" - חגר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנני מביא אותם מארץ צפון", ששם הם ביחד ואין חסרים רק שיביאם למקומם, "וקבצתים מירכתי ארץ" שהם מפוזרים שם בין העמים אקבצם, "בם עור ופסח" ר"ל אף במקומות בירכתי ארץ שלא ימצא בם רק עור א' ופסח א', רק שני אנשים מישראל והם בעלי מום, ר"ל הגם שיהיו מעטים, וחסרי כח, בכ"ז אעשה נס כי "הרה ויולדת יחדו" שהאומה תהר ותיכף תלד "קהל גדול" ר"ל שפתאום יולדו קהל גדול כאילו נולדו ביום אחד עד "שקהל גדול ישובו הנה", והיא מליצה נפלאה שגם ממקומות שידמה שלא נמצא שם מבני ישראל רק מעטים וגם אלה א"א בדרך הטבע שילכו בדרך כמו עור ופסח, בכ"ז יתרבו פתאום ע"י רבים שילוו עליהם וישובו משם קהל גדול:

ביאור המילות

"בם". ר"ל בירכתי ארץ, שירכתי לשון רבים, ופעל הרה על הארץ, או על הכנסיה שהיא בלשון נקבה:
 

<< · מ"ג ירמיהו · לא · ז · >>