מ"ג ירמיהו לא ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בִּבְכִי יָבֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם אוֹלִיכֵם אֶל נַחֲלֵי מַיִם בְּדֶרֶךְ יָשָׁר לֹא יִכָּשְׁלוּ בָּהּ כִּי הָיִיתִי לְיִשְׂרָאֵל לְאָב וְאֶפְרַיִם בְּכֹרִי הוּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בִּבְכִ֣י יָבֹ֗אוּ וּֽבְתַחֲנוּנִים֮ אֽוֹבִילֵם֒ אֽוֹלִיכֵם֙ אֶל־נַ֣חֲלֵי מַ֔יִם בְּדֶ֣רֶךְ יָשָׁ֔ר לֹ֥א יִכָּשְׁל֖וּ בָּ֑הּ כִּֽי־הָיִ֤יתִי לְיִשְׂרָאֵל֙ לְאָ֔ב וְאֶפְרַ֖יִם בְּכֹ֥רִי הֽוּא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבכי יבאו" - על ידי תפלה ותשובה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בבכי יבאו", יהיו דומים כבן הבוכה לפני אביו ומתחנן לפניו שיוליך אותו לבית אביו, (אחר שנגרש מביתו על חטאו), ואני אמלא בקשתם כי "אוליכם אל נחלי מים", כמ"ש כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם, "ובדרך ישר" כמש"ש ושמתי כל הרי לדרך, "כי הייתי לישראל לאב" וארחם עליהם, גם הם יהיו כבן לנהוג בי כיבוד אב, ועז"א "ואפרים בכורי הוא":


ביאור המילות

"אובילם אוליכם". המוביל נושא דבר שא"י ללכת ברגליו, והושאל על נשיאת האדם כאילו נשא על כנפי רוח, והמוליך הוא דבר שהולך ברגליו, שאח"כ ילכו ברגליהם ואני אוליכם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בכורי הוא" - חביב עלי כבן בכור לאביו

"לאב" - לחשוש בתקנתם כאב החושש בתקנת בנו

"בדרך ישר" - בדרך שוה מבלי עקמימות למען לא יכשלו בם

"בבכי יבואו" - ר"ל ע"י תשובה ותפלה אגאלם

"אל נחלי מים" - אצל נחלי מים למען ימצאו לרוות הצמאון

מצודת ציון

"אובילם" - ענין הבאה כמו יובל שי (שם יח)

"אל נחלי מים" - על נחלי מים

<< · מ"ג ירמיהו · לא · ח · >>