מ"ג ירמיהו ו כז


<< · מ"ג ירמיהו · ו · כז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בָּחוֹן נְתַתִּיךָ בְעַמִּי מִבְצָר וְתֵדַע וּבָחַנְתָּ אֶת דַּרְכָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בָּח֛וֹן נְתַתִּ֥יךָ בְעַמִּ֖י מִבְצָ֑ר וְתֵדַ֕ע וּבָחַנְתָּ֖ אֶת־דַּרְכָּֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּחִיר יְהַבְתָּךְ בְּעַמִי כִּכְרַךְ תַּקִיף וּתְהוֹדַע וּתְחַוֵי לְהוֹן יַת אוֹרְחַתְהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחון נתתיך" - לירמיהו נאמר חזק נתתיך בתוכם ותדע ובחנת את דרכם שתוכיחם והם לא ישמעו בחון ל' חוזק כמו עופל ובחן (ישעיהו לב) הקימו בחוניו (שם כג)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחון" - מאמר המקום לירמיהו הלא נתתיך בעמי מחוזק כמגדל מבצר ולא תירא מהם להוכיח דרכם על פניהם

"ותדע" - וא"כ ידעת ובחנת את דרכם כי הרבית להוכיחם ואין מי שומע  

מצודת ציון

"בחון" - ענין מגדל חזק וכן עופל ובחן (ישעיהו לב)

"ובחנת" - מלשון בחינה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחון", יצייר במליצתו את הדור ההוא ככסף סיגים, כמליצת יחזקאל (סי' כ"ב) היו לי בית ישראל לסיג כולם נחושת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סיגים כסף היו, כאילו היו בהם כמה מיני רשעים וכתות הרבה כ"א נבדל מחברו ובלתי משתתף ברשע של חברו רק ירשיע בפנים אחרים, זה נואף וזה רוצח וזה עובד ע"א וכדומה, וכ"א מן הכתות יוציא דבה על רשעת חברו ונחשב בעיניו שהוא כסף טהור, ובאמת גם הוא סיג רק מין אחר, ואת הנביא יצייר כבוחן את הכסף סיגים הזה להסיר ממנו הסיגים ע"י תוכחותיו, וז"ש "נתתיך" שתהיה "בחון מבצר בעמי, ותדע לבחון" את דרכם, ואז תראה כי.

ביאור המילות

"בחון, מבצר". שם בחון בא על בחינה ונסיון, ועל מבצר או חוזק, כמו עופל ובחן (ישעיה ל"ב), מבצר מנוסה ונבחן שלא יוכל לכבשו ובא פה במליצה תאומית, נתתיך בחון מבצר, ר"ל מבצר בחון ומנוסה בתקפו, וגם מאתך יצא בחינה אל העם ובחנת את דרכם:
 

<< · מ"ג ירמיהו · ו · כז · >>