מ"ג ירמיהו ו כח


<< · מ"ג ירמיהו · ו · כח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֻּלָּם סָרֵי סוֹרְרִים הֹלְכֵי רָכִיל נְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל כֻּלָּם מַשְׁחִיתִים הֵמָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֻּלָּם֙ סָרֵ֣י סוֹרְﬞרִ֔ים הֹלְכֵ֥י רָכִ֖יל נְחֹ֣שֶׁת וּבַרְזֶ֑ל כֻּלָּ֥ם מַשְׁחִיתִ֖ים הֵֽמָּה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

כָּל רַבְרְבֵיהוֹן מָרְדִין מְהַלְכִין בִּנְכִילוּ כְּמָא דִמְעָרֵב נְחָשׁ עִם פַּרְזְלָא כּוּלְהוֹן מְחַבְּלִין אִינוּן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סרי סוררים" - סרים מן הדרך "הולכי רכיל" - בין הנחשת והברזל מטילי איבה בין שני שרים שיש בהן כח להתגרות יחד כך שמעתי ואני אומר הולכי רכיל הם וחזקים כנחשת וברזל להחזיק כזביהם וי"ת רכיל זה ל' נוכל מהלכין בנכילו כמא דמערב נחש עם פרזלא ונוכל הוא ל' מחשבה כמו ויתנכלו אותו להמיתו (בראשית לז)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משחיתים המה" - הורגים זה את זה

"נחושת וברזל" - ר"ל נכונים לאבד אנשים בכלי זיין העשוי מנחושת וברזל מעורב זה בזה שהוא חזק מאד וכן נאמר ברזל מצפון ונחושת (לקמן טו)

"הולכי רכיל" - מדברי לה"ר

"סרי סוררים" - ר"ל הסרים המיוחדים שבכל הסוררים ודוגמתו שיר השירים (שיר השירים א) שר"ל השיר המיוחד שבכל השירים 

מצודת ציון

"סרי סוררים" - ענין עוות ועקום כמו סורר ומורה (דברים כא)

"הולכי רכיל" - ענין לשון הרע כמו לא תלך רכיל (ויקרא י"ט)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כולם סרי סוררים", כולם מתדמים כי הם סרים מדרך הסוררים ומתרחקים מהם, והם "הולכי רכיל" אחד על חברו כ"א מלשין על רשעת חברו, אבל באמת הם "נחשת וברזל", ר"ל ששתי הכתות אינם כסף, רק שני מיני סיגים כמו נחושת וברזל שכ"א מין סיג מיוחד, ובכ"ז שניהם משתתפים במה "שכולם משחיתים המה" שהנחשת משחית כמו הברזל, כן כל כת הגם שנבדלת מרשעת חברתה מ"מ היא רעה כמוה, וזאת תדע אם תתנם בכור ומצרף, כי אז תראה כי.

ביאור המילות

"סרי סוררים". ר"ל סוררים היותר גדולים כפירוש המפרש, ולפירושי ר"ל שעושים א"ע כאילו הם סרים מדרכי הסוררים כי הם הולכי רכיל זה על זה, אבל באמת כולם משחיתים המה, כמ"ש בפי':
 

<< · מ"ג ירמיהו · ו · כח · >>