פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל מד ז

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בהביאכם בני נכר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי בהקריבכם את לחמי חלב ודם ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּהֲבִיאֲכֶם בְּנֵי נֵכָר עַרְלֵי לֵב וְעַרְלֵי בָשָׂר לִהְיוֹת בְּמִקְדָּשִׁי לְחַלְּלוֹ אֶת בֵּיתִי בְּהַקְרִיבְכֶם אֶת לַחְמִי חֵלֶב וָדָם וַיָּפֵרוּ אֶת בְּרִיתִי אֶל כָּל תּוֹעֲבוֹתֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּהֲבִיאֲכֶ֣ם בְּנֵי־נֵכָ֗ר עַרְלֵי־לֵב֙ וְעַרְלֵ֣י בָשָׂ֔ר לִהְי֥וֹת בְּמִקְדָּשִׁ֖י לְחַלְּל֣וֹ אֶת־בֵּיתִ֑י בְּהַקְרִֽיבְכֶ֤ם אֶת־לַחְמִי֙ חֵ֣לֶב וָדָ֔ם וַיָּפֵ֙רוּ֙ אֶת־בְּרִיתִ֔י אֶ֖ל כׇּל־תּוֹעֲבוֹתֵיכֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּאַיְתָיוּתְכוֹן בְּנֵי עַמְמַיָא רַשִׁיעֵי לִבָּא וְעַרְלֵי בִסְרָא לְמֶהֱוֵי בְּמַקְדְשִׁי לְאַפָסָא יַת עֲזָרָתִי בְּקָרִיבְכוֹן יַת קוּרְבָּנִי תְּרַב וְדַם נִכְסַת קוּדְשִׁין וְאַשְׁנִיאוּ קְיָמִי עַל כָּל תּוֹעֲבָתְכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני נכר" - שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים והן ערלי לב

"וערלי בשר" - כהן שמתו אחיו מחמת מילה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בהביאכם", מה שאתם מביאים "בני נכר ערלי לב" שנתנכרו לאביהם שבשמים במה שהם ערלי לב לעבוד ע"ז, והם ג"כ "ערלי בשר" בלתי מולים, (ולדעת חז"ל שמתו אחיו מחמת מילה) "להיות במקדשי", הלא זה חטא גדול מה שיהיו במקדשי "לחללו את ביתי", שאף שלא יעבדו עבודה ולא יחללו את הקרבנות הלא יחללו קדושת הבית בשיהיו בתוכו, וא"כ איך תוסיפו חטא על פשע "בהקריבכם" ע"י בני נכר אלהי, "את לחמי חלב ודם" שהם יקריבו קרבנות, "ויפרו את בריתי", והם לא שבו עדיין בתשובה ועודן מפירים את בריתי, וזה תוסיפו "אל כל תועבותיכם" הרבים שלכם:


ביאור המילות

"לחללו את ביתי". כפל הכינוי עם עצם הפעול, כמו ותראהו את הילד:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"את לחמי" - הוא החלב והדם הנה בזה הפירו את בריתי להוסיף אל כל התועבות שיש בידכם הוא עבודת הכוכבים ור"ל לא די שעבדתם הכוכבים אלא שעוד תוסיפו לחלל עבודת מזבחי ע"י כהנים כאלה

"בהקריבכם" - במה שאתם מקריבים ע"י כהנים כאלה

"בהביאכם" - במה שבעוד הייתם בארצכם הבאתם כהנים בני נכר ר"ל שנתנכרו מעשיו וחוזר ומפרש שהיו ערלי לב ר"ל אטום מלדעת את ה' ומהם היו ערלי בשר אשר לא מלו על שמתו אחיו מחמת מילה ופסולים הם לעבודה והם הביאו אותם להיות במקדשי לעבוד עבודה לחללו וחוזר ומפרש את ביתי

מצודת ציון

"ערלי לב" - ענין חתימה וכן ערלה אזנם (ירמיהו ו')

<< · מ"ג יחזקאל · מד · ז · >>